Fler nyheter

5 april 2020

Patient med covid-19 inlagd på intensiven

Region Kronoberg har i helgen haft en första inneliggande patient med konstaterad covid-19 i behov av intensivvård. Patienten har sedan dess förbättrats och flyttats tillbaka till vårdavdelning.

Patienten är en äldre person.

Att även vi i Kronoberg skulle få patienter i behov av intensivvård var väntat och vi är väl förberedda, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Söndagen den 5 april fanns 51 bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Fyra personer vårdades på sjukhus, varav en patient på intensivvårdsavdelning.

Aktuella siffror över antal bekräftat smittade

Relaterade nyheter

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Lägesbild från Region Kronoberg 20 maj

20 maj 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med 25-30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras...

Barnläkaren om barn och corona

20 maj 2020

Behöver man vara orolig som förälder i coronatider? Här svarar Anna Bärtås på vanliga frågor om barn och coronaviruset.