Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

7 februari 2020

Patienterna nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkät som presenterades i veckan. 82 procent av de som svarat på enkäten skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i samma situation. Högst betyg jämfört med övriga Sverige får Region Kronoberg i områdena respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Nationell patientenkät primärvård, NPE primärvård, genomförs vartannat år. De invånare som besökte en vårdcentral under mätperioden fick möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse av vården. Drygt 900 personer i Kronobergs län svarade på enkäten, svarsfrekvensen var 39 procent.

Enkäten innehåller frågor inom sju områden: delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande samt tillgänglighet. Region Kronobergs vårdcentraler har förbättrat sig med 1-2 procentenheter jämfört med 2017 inom alla sju områden som undersökts.

Bemötta med medkänsla och omsorg

Inom området respekt och bemötande var 87 procent av svaren positiva och hela 89 procent uppger att de blev bemötta med medkänsla och omsorg. Vad gäller tillgängligheten så svarade 85 procent att de fick besöka vårdcentralen inom rimlig tid. I hela landet var siffran 80 procent.

Bäst rankade vårdcentralen vad gäller helhetsintryck, respekt/bemötande, kontinuitet/koordination och tillgänglighet i Region Kronoberg är vårdcentralen Gränsbygdskliniken i Markaryd, som för samtliga områden fått över 90 procent positiva svar.

Tillgängligheten är det område som skiljer minst mellan vårdcentralerna i länet. Andelen positiva svar låg på mellan 80 och 94 procent, jämfört med 84 procent i snitt för hela landet.

Förbättrade resultat för rehabiliteringen

Under 2019 genomförde Region Kronoberg även en patientenkät inom rehabiliteringen, det vill säga vid besök hos sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer. Även här har resultaten förbättrats jämfört med den senaste mätningen 2017.

Resultaten från enkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Den är också ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Alla vårdcentraler får nu del av sitt eget resultat som underlag för sitt fortsatta förbättringsarbete.

Till resultatet av enkäten

Relaterade nyheter

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

5 juni 2020

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjä...

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

Digitala kallelser på gång i regionen

27 maj 2020

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

Frivilliga är med och räddar liv

25 maj 2020

Region Kronoberg ansluter sig nu till tjänsten Sms-livräddare som är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.