Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

24 mars 2020

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.

De operationer som ställs in är de som kan vänta utan att patienten kan ta skada, som icke akuta ortopediska operationer och överviktskirurgi.

Anledningen till att operationerna ställs in är för att spara på material, spara på blod och på grund av brist på personal då många medarbetare på våra sjukhus är hemma med förkylningssymtom eller för att vårda sjuka barn.

Frånvaro rapporteras

För att kunna följa personalförsörjningen varje dag och stärka upp där det behövs påbörjas nu en daglig statistikinsamling för sjukfrånvaro och VAB (vård av barn). Chefer rapporterar in antal frånvarande och utifrån det kan medarbetare flyttas inom eller mellan verksamheter vid behov.

Samtidigt vädjar Region Kronoberg till familjer att planera VAB efter vilken förälder som behövs mest på jobbet.

– Vi hoppas på förståelse för detta.  Vi har många medarbetare som är föräldrar till små barn som inte kan vara ensamma hemma vid sjukdom, men om regionens medarbetare är friska behövs de på plats mer än någonsin, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

6 april 2020

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.