Fler nyheter

4 april 2019

Planering igång: nya lokaler för barnhabiliteringen

Region Kronobergs politiska ledning har gett regiondirektören ett uppdrag att se över möjligheten till nya lokaler för barnhabiliteringen i Växjö.

För oss är det viktigt att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö, och tyvärr har barnhabiliteringen inte det idag. Vi kommer naturligtvis att försöka lösa de akuta problemen, men det är framförallt viktigt att vi arbetar långsiktigt. Därför har vi gett uppdraget att hitta andra lokaler som verksamheten kan flytta till, så att våra medborgare kan få den vård de är i behov av, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Barnhabiliteringen i Region Kronoberg finns idag på Norrängen i Växjö. Medarbetare har under en period upplevt fysiska arbetsmiljöproblem, samt att lokalerna inte är optimalt anpassade för verksamheten som den ser ut idag.

Enligt tidigare planering skulle barnhabiliteringen flytta till det nya L-huset på Centrallasarettet Växjö. Eftersom det bygget är uppskjutet eller inte blir av (på grund av frågan om ett eventuellt bygge av nytt sjukhus i Växjö), är nu en utredning igång för att mer skyndsamt hitta tänkbara alternativ till nya lokaler.

En arbetsgrupp med medarbetare på barnhabiliteringen håller nu på att göra en kartläggning av sina lokalbehov, samtidigt som Region Kronobergs planeringschef Jessika Andersen undersöker olika alternativ till en fysisk plats.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Relaterade nyheter

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

9 april 2019

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation...

Missade blodproppar anmäls enligt Lex Maria

9 april 2019

Region Kronoberg kommer att göra en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som sökte vård inom primärvården på grund av nytillkommen andfåddhet, senare avled