Fler nyheter

24 juni 2019

Planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan för nya sjukhuset är klart

I samband med regionfullmäktige den 18-19 juni togs beslut om vilka principer som ska gälla för den fortsatta planeringen av det nya sjukhuset i Växjö. Man fattade också beslut om hur projektorganisationen ska vara utformad och den övergripande tidsplanen för arbetet – från planering till inflyttningsklart sjukhus.

För att lokalerna ska kunna anpassas till framtida behov, främja tidsbesparing och ge en säker miljö för de som vistas där har följande fem styrande planeringsprinciper tagits fram:

  • Patientsäkerhetsprincipen – kvalitet och säkerhet ska vara optimal för patienten, det vill säga minimera vårdskador och smittspridning men också säkra att rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid.
  • Flödesprincipen – Strävan att optimera patientens väg genom hela vårdprocessen, det vill säga patientens samtliga kontakter inom och utanför sjukhuset.
  • Orienterbarhetsprincipen – Det ska vara enkelt att hitta och orientera sig inom sjukhuset och dess ytterområden. Lokalerna ska också främja att sjukvård, utbildning och forskning integreras i den kliniska vården.
  • Gereraliserbarhetsprincipen – Lokalerna ska standardiseras för att vara ändamålsenliga och långsiktigt hållbara.
  • Hållbarhetsprincipen – Planeringen ska vara inriktad på optimalt resursutnyttjande och att byggnaderna blir långsiktigt användbara. Lokalerna ska också erbjuda trygga attraktiva platser.

Planeringsprinciperna bygger på hälso- och sjukvårdslagens definitioner av god vård och kommer att följa genom hela projektet och underlätta för de många ställningstagande som måste göras i samband med bygget.

Delaktighet i fokus

Barnrättsperspektivet och invånarnas möjligheter att vara delaktiga är också viktiga principer för arbetet runt det nya sjukhuset. Beslut som berör barn och unga under 18 år ska därför innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag. Det kommer också att finnas olika möjligheter för invånare att följa och bidra i arbetet, bland annat genom medborgardialoger.

Projektorganisation

Den formella organisationen för det fortsatta arbetet innebär att en projektchef kommer att rekryteras. Hen kommer sedan att ha huvudansvaret för att leda arbetet tillsammans med projektledare för olika delar av byggprocessen. Inledningsvis skapas följande tre underprojekt:

  • Verksamhetsperspektivet- innehållande vårdutveckling och vårdprocesser, IT och digitalisering, medicinsk teknik, upphandling och övrig utrustning samt service och logistik.
  • Infrastruktur- exempelvis busstrafik, serviceresor, fysisk tillgänglighet, vägnät med mera.
  • Bygg och mark- byggorganisation samt markförvärv och förberedelse.

Projektets politiska styrgrupp är regionstyrelsens arbetsutskott.

Tidsplan

 

Till webbsida om sjuhusbygget

 

Relaterade nyheter

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Från sommarpraktikant till läkarassistent - drömmen är att bli akutläkare

9 juli 2019

Olivia Alm, 24 år började sin resa som sommarpraktikant i Region Kronoberg till att idag sommarjobba som läkarassistent på Lasarettet Ljungby.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

4 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med en försenad diagnos av cancer i äggstockarna.