Fler nyheter

14 november 2019

Pontus Juhlin blir ny HR-direktör

Efter åtta år i Region Kronoberg går nu Pontus in i rollen som HR-direktör där han tar över det strategiska och övergripande ansvaret för personalfrågor i Region Kronoberg.

Pontus har varit tillförordnad HR-direktören sedan augusti i år. Hans arbete kommer innebära ansvar för till exempel kompetensförsörjning, arbetsgivarfrågor, ledarutveckling och arbetsmiljöfrågor. 

HR-funktionen har stort fokus på att stödja verksamheterna i deras arbete med kompetensförsörjning, och att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs, och för att rekrytera och behålla dessa måste vi hela tiden utveckla oss. Det är ett utmanande och stimulerande arbete som väntar, något jag ser fram emot säger Pontus Juhlin.

Kontakt

Pontus Juhlin

HR-direktör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 58, 0709-84 43 26

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

27 november 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till körledaren och musikpedagogen David Newkumet, Grasha Schreiber o...

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

26 november 2019

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att fl...