Fler nyheter
Karin Petersson tilldelades Primus Kim 2018 och Britt-Louise Bexell tilldelades Årets handledare 2018 Karin Petersson tilldelades Primus Kim 2018 och Britt-Louise Bexell tilldelades Årets handledare 2018

16 april 2018

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”.

Idag fylldes Växjö konserthus med cirka 350 handledare från hela Kronobergs län. 

Denna dag är en viktig dag för handledarna vad gäller fortbildning och att byta erfarenheter med varandra. Handledarna inom vård och omsorg har en nyckelroll för att få ny personal och praktikanter att trivas och genom kvalificerad handledning får nya personer en fin introduktion att komma in i arbetet, säger Catarina Lindahl-Petäjä, processledare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Med de båda utmärkelserna vill Vård- och omsorgscollege fira allt det framgångsrika arbete som pågår. Personal och elever har fått nominera personer som arbetar inom vård och omsorg och som har utmärkt sig på sin arbetsplats genom att vara en förebild, engagerade och nyfikna.

Årets handledare

Årets handledare 2018 tilldelades Britt-Louise Bexell på avd 33 CLV, med motiveringen:

”Britt-Louise besitter enormt mycket kunskap om vårdyrket och har en förmåga att kunna dela med sig av sin kunskap med de studerande. Hon kan förklara olika situationer på ett tydligt och bra sätt. Hon pushar även eleven till att nå sin fulla potential, vilket i sin tur leder till att personen blir mer redo till att komma ut i arbetslivet. Hon är duktig på att ge eleven tillfälle att utvecklas och testa sina egna förmågor, även om hon alltid finns till hands vid behov. Hon har alltid ett gott humör både gentemot studerande men också kollegor, patienter och dess anhöriga. Hon pratar alltid gott om sitt arbete och om hur mycket hon trivs med vårdyrket. Vilket märks när hon jobbar då hon alltid ser saker positivt och försöker också förmedla denna känsla till alla runtomkring sig. Hon jobbar aktivt för att förbättra för patienter och sina kollegor"

Primus Kim

Primus Kim 2018 tilldelades Karin Petersson, Älmegården, Tingsryd med motiveringen:

"en person som med mod, engagemang, nyfikenhet och nytänkande visar möjligheter med arbete i vård och omsorg. Karin har på ett positivt sätt lyft fram elever och arbetskamrater för att skapa en god omsorg och personcentrerad vård för de brukare hon ansvarar för. Hon får alltid elever och nya arbetskamrater att utvecklas. Hennes engagemang och nytänkt för en bättre arbetskultur har gjort skillnad."

Handledarens dag anordnas av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Samverkansparter är Kommunal, Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är ett regionalt samarbete för utbildningsanordnare och arbetsliv för att tillsammans höja kompetensen, kvaliteten och öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg. Samarbetspartners är alla åtta kommuner i Kronoberg, Region Kronoberg, Attendo, fackförbundet Kommunal och utbildningsanordnare inom vård och omsorg.

 

Kontakt

Catarina Lindahl Petäjä

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 91 15, 0709-84 46 63

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver få komma till tals

16 april 2018

Barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Men särskilt de små barnen hörs sällan i forskning. Karin Pernebo har i sin forskning bland annat låtit barn mellan fy...

Goda resultat för primärvården och rehabiliteringen i länet

13 april 2018

Primärvården i länet får goda resultat i den nationella patientenkäten. Ytterligare ett glädjande besked är att regionens rehabilitering får ett mycket gott resultat av patienterna.

Tidig kontakt med arbetsplatsen vid akut ryggsmärta – framgångsrikt koncept i primärvården

11 april 2018

En tidig kontakt med arbetsgivaren har positiva effekter för patientens arbetsförmåga vid smärta i nacke och rygg. Det visar Charlotte Post Sennehed i sin avhandling vid Lunds universitet.