Fler nyheter
Karin Petersson tilldelades Primus Kim 2018 och Britt-Louise Bexell tilldelades Årets handledare 2018 Karin Petersson tilldelades Primus Kim 2018 och Britt-Louise Bexell tilldelades Årets handledare 2018

16 april 2018

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”.

Idag fylldes Växjö konserthus med cirka 350 handledare från hela Kronobergs län. 

Denna dag är en viktig dag för handledarna vad gäller fortbildning och att byta erfarenheter med varandra. Handledarna inom vård och omsorg har en nyckelroll för att få ny personal och praktikanter att trivas och genom kvalificerad handledning får nya personer en fin introduktion att komma in i arbetet, säger Catarina Lindahl-Petäjä, processledare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Med de båda utmärkelserna vill Vård- och omsorgscollege fira allt det framgångsrika arbete som pågår. Personal och elever har fått nominera personer som arbetar inom vård och omsorg och som har utmärkt sig på sin arbetsplats genom att vara en förebild, engagerade och nyfikna.

Årets handledare

Årets handledare 2018 tilldelades Britt-Louise Bexell på avd 33 CLV, med motiveringen:

”Britt-Louise besitter enormt mycket kunskap om vårdyrket och har en förmåga att kunna dela med sig av sin kunskap med de studerande. Hon kan förklara olika situationer på ett tydligt och bra sätt. Hon pushar även eleven till att nå sin fulla potential, vilket i sin tur leder till att personen blir mer redo till att komma ut i arbetslivet. Hon är duktig på att ge eleven tillfälle att utvecklas och testa sina egna förmågor, även om hon alltid finns till hands vid behov. Hon har alltid ett gott humör både gentemot studerande men också kollegor, patienter och dess anhöriga. Hon pratar alltid gott om sitt arbete och om hur mycket hon trivs med vårdyrket. Vilket märks när hon jobbar då hon alltid ser saker positivt och försöker också förmedla denna känsla till alla runtomkring sig. Hon jobbar aktivt för att förbättra för patienter och sina kollegor"

Primus Kim

Primus Kim 2018 tilldelades Karin Petersson, Älmegården, Tingsryd med motiveringen:

"en person som med mod, engagemang, nyfikenhet och nytänkande visar möjligheter med arbete i vård och omsorg. Karin har på ett positivt sätt lyft fram elever och arbetskamrater för att skapa en god omsorg och personcentrerad vård för de brukare hon ansvarar för. Hon får alltid elever och nya arbetskamrater att utvecklas. Hennes engagemang och nytänkt för en bättre arbetskultur har gjort skillnad."

Handledarens dag anordnas av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Samverkansparter är Kommunal, Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är ett regionalt samarbete för utbildningsanordnare och arbetsliv för att tillsammans höja kompetensen, kvaliteten och öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg. Samarbetspartners är alla åtta kommuner i Kronoberg, Region Kronoberg, Attendo, fackförbundet Kommunal och utbildningsanordnare inom vård och omsorg.

 

Kontakt

Catarina Lindahl Petäjä

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 91 15, 0709-84 46 63

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

31 juli 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Krono...