Fler nyheter
Annika Petersson och Kim Ekblom. Annika Petersson och Kim Ekblom.

19 november 2019

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Annika Petersson och Kim Ekblom arbetar som verksamhetschef respektive biträdande verksamhetschef vid klinisk kemi och transfusionsmedicin, och har nyligen fått sin forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Transfusion.

Studien handlar om hur man kan snabba upp de kvalitetskontroller som görs på blodcentralen. För att undvika biverkningar vid plasmatransfusion så måste antalet röda blodkroppar vara så lågt som möjligt. Den vanligaste metoden för att kontrollera blodproverna är att räkna blodkropparna i mikroskop, något som både tar tid och kräver utbildning.

Idag tar det mellan 20 till 25 minuter att kontrollera ett prov i mikroskop. Men med hjälp av den nya metoden kan man räkna blodkropparna på mellan 30 sekunder till en minut, vilket alltså innebär en stor tidsbesparing.

Vi har i vårt forskningsarbete visat att man kan automatisera kvalitetskontrollerna. Tiden som frigörs kan man då omfördela till annat, exempelvis kvalitetsarbete eller att tappa blodgivare, säger Annika Petersson.

Vi är så glada över att ha framstående medarbetare i Region Kronoberg som bedriver forskning som kommer våra patienter till gagn. Den nya metoden innebär ett jättekliv i tidsvinst, vilket innebär att tid frigörs till annat, kommenterar Roland Gustbée, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.

Kim Ekblom

Överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 50

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

2 december 2019

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till...

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

27 november 2019

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionl...