Fler nyheter
Annika Petersson och Kim Ekblom. Annika Petersson och Kim Ekblom.

19 november 2019

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Annika Petersson och Kim Ekblom arbetar som verksamhetschef respektive biträdande verksamhetschef vid klinisk kemi och transfusionsmedicin, och har nyligen fått sin forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Transfusion.

Studien handlar om hur man kan snabba upp de kvalitetskontroller som görs på blodcentralen. För att undvika biverkningar vid plasmatransfusion så måste antalet röda blodkroppar vara så lågt som möjligt. Den vanligaste metoden för att kontrollera blodproverna är att räkna blodkropparna i mikroskop, något som både tar tid och kräver utbildning.

Idag tar det mellan 20 till 25 minuter att kontrollera ett prov i mikroskop. Men med hjälp av den nya metoden kan man räkna blodkropparna på mellan 30 sekunder till en minut, vilket alltså innebär en stor tidsbesparing.

Vi har i vårt forskningsarbete visat att man kan automatisera kvalitetskontrollerna. Tiden som frigörs kan man då omfördela till annat, exempelvis kvalitetsarbete eller att tappa blodgivare, säger Annika Petersson.

Vi är så glada över att ha framstående medarbetare i Region Kronoberg som bedriver forskning som kommer våra patienter till gagn. Den nya metoden innebär ett jättekliv i tidsvinst, vilket innebär att tid frigörs till annat, kommenterar Roland Gustbée, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.

Kim Ekblom

Överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 50

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.