Fler nyheter

28 augusti 2018

Nya behandlingar mot cancer testas på Centrallasarettet Växjö

Onkologklinikens kliniska prövningsenhet på Centrallasarettet Växjö är den enda i sitt slag i Region Kronoberg. I år fyller enheten tio år, och har hittills varit med i 53 studier kring nya behandlingsmetoder och läkemedel mot cancer. Det betyder att patienter i Kronoberg dels får ta del av de senaste behandlingsmetoderna, dels får vara med och forma framtidens cancerbehandling.

På den kliniska prövningsenheten arbetar tre sjuksköterskor med kliniska studier av behandlingsmetoder och läkemedel mot cancer: Anna Wendt, Kristina Svensson och Berit Björk Ruland. Kliniska studier innebär att man prövar läkemedel på människor efter att först ha gjort analyser och beräkningar (samt eventuellt djurförsök i labb). Det handlar ofta om stora, internationella studier som pågår under lång tid och med många patienter.

Alla läkemedel eller behandlingsmetoder måste genomgå kliniska prövningar innan de kan komma ut på marknaden, berättar Anna Wendt. Genom den kliniska prövningen säkerställs att läkemedlet eller behandlingsmetoden är säker och/eller har den effekt man önskar.

Att utveckla ett nytt läkemedel tar ofta uppåt tio-tolv år. Den genomsnittliga kostnaden för hela processen är 10-15 miljarder kronor. För patienterna som deltar i de kliniska studierna innebär processen dels en tillfredsställelse i att bidra till forskningen, dels hopp om att få ta del av resultatet själva.

För patienterna innebär det en möjlighet att få ta del av de senaste behandlingsmetoderna, få utökad kontroll och uppföljning, bidra till medicinsk utveckling samt – inte minst – få ett ökat hopp om att bli botad från sin cancer, säger Kristina Svensson.

Den långa tid det tar att utveckla att nytt läkemedel innebär dock att resultatet inte genast kommer alla till godo. Men det hindrar inte patienterna från att delta.

Det är ofta ganska lätt att få patienter att vilja delta i de kliniska studierna. Även om de själva inte kommer att få möjlighet till en ny behandling, eftersom studierna ofta tar lång tid, så blir man ofta stolt över att ha fått vara med och bidra till nya och bättre behandlingsmetoder, berättar Berit Björk Ruland.

Den kliniska prövningsenheten i Kronoberg har gott renommé och får ofta förfrågningar från universitetssjukhus och läkemedelsbolag om att vara med i olika studier.

Vår prövningsenhet startades av en tidigare verksamhetschef som hade ett brinnande intresse för forskning, och hade många kontakter i forskningsvärlden. Sedan har det rullat på – vi har blivit erbjudna många studier, haft en engagerad ledning och framför allt läkare som varit intresserade. Vi vill helt enkelt ligga i framkant när det gäller nya behandlingsmetoder inom cancervården, säger Kristina Svensson.

Att få jobba med klinisk prövning är fantastiskt. Vi får vara med och utveckla befintliga behandlingar, prova nya, förbättra diagnostik, minska och lindra biverkningar och i slutänden ge patienterna ökad livskvalitet.

För mer information, kontakta:

Anna Wendt

Sjuksköterska, kliniska prövningenheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 40

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.