Fler nyheter

15 april 2020

Provsvar efter operation dröjde 10 månader

En cysta som opererades bort visade sig vara en så kallad borderlinetumör. Trots att det behövde utredas vidare blev svaret liggande i 10 månader utan åtgärd. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria.

En patient opererades för en cysta i en äggstock där bedömningen vid operation var att cystan var godartad. Cystan skickades enligt rutin för undersökning i mikroskop och denna visade att det var en så kallad borderlinetumör, vilket innebär att den ska utredas vidare för att utesluta spridning. Svaret blev dock liggande i 10 månader utan åtgärd.

Patienten är nu under fortsatt utredning. I nuläget finns inga tecken på att den försenade diagnosen medfört någon spridning av tumören men en klar risk för vårdskada föreligger och händelsen anmäls därför till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria.

 Ansvarig klinik har sett över sina rutiner kring hantering av inkommande provsvar för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Kontakt

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588280, 046720831889

Relaterade nyheter

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

5 juni 2020

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjä...

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.