Fler nyheter

20 december 2017

Rapport om koppling mellan sociala aspekter och transportplanering

Rapporten ”Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering: Nulägesbeskrivning” beskriver kopplingen mellan sociala perspektiv och transportplanering i Kronoberg.

Konsultföretaget Trivector har fått i uppdrag av Region Kronoberg att delta som experter i satsningen ”Jämställd regional tillväxt”, ett regeringsuppdrag finansierat via Tillväxtverket. En del i satsningen handlar om att inkludera jämställdhet och andra sociala aspekter tidigt i transportinfrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen. För att kunna genomföra satsningen behövs verktyg, metoder och kompetens, vilka nulägesbeskrivningen bidragit med. Rapporten har bland annat kartlagt människors resvanor och hur dessa skiljer sig mellan olika grupper (ålder, kön, etnicitet m.m.).  Den lyfter också faktorer som är viktiga att beakta då konsekvensbedömningar utifrån jämställdhet och jämlikhet ska göras. Nästa steg i Region Kronobergs arbete är att utarbeta en konkret arbetsmetod för att inkludera sociala aspekter i den regionala transportplaneringen. 

Rapport om koppling mellan sociala aspekter och transportplanering (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

21 maj 2018

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs ar...

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

16 maj 2018

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå...