Fler nyheter

29 januari 2018

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för korrekt diagnos

Felkoppling av EKG är vanligt och kan påverka handläggningen av patienten om det inte upptäcks.

Det skriver Thomas Lindow, doktorand och specialistläkare, klinisk fysiologi, Central­lasarettet Växjö, och Olle Pahlm professor emeritus, före detta överläkare, klinisk fysiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund; båda institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, i en artikel i Läkartidningen.

De vill belysa vikten av att placera elektroderna rätt vid EKG-undersökning för att kunna ställa rätt diagnos.

– Förväxling av elektroder har rapporterats förekomma vid uppåt fyra procent av EKG-registreringar. Felplacering av bröstelektroder kan vara ännu vanligare. I en engelsk studie påvisades en stor okunskap kring var bröstelektroderna skulle placeras; bara hälften av sköterskorna (och 16 procent av kardiologerna) visste att C1 och C2 skulle placeras i fjärde interkostalrummet. Detta kan ses i ljuset av att det registreras hundratals miljoner EKG årligen i världen, säger Thomas Lindow till Läkartidningen.


Artikel: Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos, öppnas i nytt fönster

Författarintervju: 5 frågor till Thomas Lindow, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...