Fler nyheter

13 februari 2017

Lönetillägg för sjuksköterskor på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Klinikledningen på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har beslutat att alla sjuksköterskor får ett lönetillägg på 2 000 kronor per månad, från och med april 2017.

– Att vara sjuksköterska på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är spännande och utvecklande. Kliniken erbjuder det mesta av psykiatrins palett och har alla säkerhetsklasser, säger verksamhetschef Tina Fogelklou. 

Rättspsykiatrin tillhör det rättsvårdande systemet, vilket innebär samarbete med bland annat polis, kriminalvård och domstol. Det kräver att man har koll på flera lagstiftningar och ett fokus på kriminologiska aspekter, som brottsbearbetning och våldsprevention.

Som sjuksköterska på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ska man hantera ett samlat ledningsansvar för vårdteamet inom avdelningen. Trots eventuella hot, manipulationer och påtryckningar från patienter ska man behålla ett lugn och sitt etiskt korrekta förhållningssätt. Det är oerhört viktigt att kunna hantera omgivningens ångest och oro.

Sjuksköterskorna har helt enkelt en annorlunda och inte sällan tuff arbetsmiljö, med landets svårast sjuka patienter. Man behöver vara "mer" än sjuksköterska i traditionell mening. Arbetet är utan tvekan oerhört spännande och utvecklande och du känner varje dag att du gjort skillnad. Detta vill vi locka fler till, säger Tina Fogelklou.

Lönetillägget innebär 2 000 kronor mer i månaden de första två åren. Efter två års anställning ökar det med ytterligare 1 000 kronor. Tillägget gäller alla sjuksköterskor – både nyanställda och de som redan jobbar på kliniken idag.

Kontakt:

Tina Fogelklou

Verksamhetschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Region Kronoberg medverkar på Seniormässan

22 februari 2017

Ett av Region Kronobergs uppdrag är att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen i länet. På olika sätt och på olika arenor vill vi möta människor - och målgruppen äldre möter vi blan...

Regionstyrelsen vill begränsa vinster i välfärden

21 februari 2017

I remissvaret till Välfärdsutredningens förslag kring "Ordning och reda i välfärden" ställer sig Regionstyrelsen positiv till en begränsning av vinster i välfärden. Det var dock en oenig regionsstyrel...

Försenad diagnos av bröstcancer

17 februari 2017

Region Kronoberg har anmält en händelse kring en fördröjd bröstcancerdiagnos enligt Lex Maria.

Försenad handläggning av lungtumör

17 februari 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som vårdats på ett av länets sjukhus.