Fler nyheter

13 februari 2017

Lönetillägg för sjuksköterskor på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Klinikledningen på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har beslutat att alla sjuksköterskor får ett lönetillägg på 2 000 kronor per månad, från och med april 2017.

– Att vara sjuksköterska på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är spännande och utvecklande. Kliniken erbjuder det mesta av psykiatrins palett och har alla säkerhetsklasser, säger verksamhetschef Tina Fogelklou. 

Rättspsykiatrin tillhör det rättsvårdande systemet, vilket innebär samarbete med bland annat polis, kriminalvård och domstol. Det kräver att man har koll på flera lagstiftningar och ett fokus på kriminologiska aspekter, som brottsbearbetning och våldsprevention.

Som sjuksköterska på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ska man hantera ett samlat ledningsansvar för vårdteamet inom avdelningen. Trots eventuella hot, manipulationer och påtryckningar från patienter ska man behålla ett lugn och sitt etiskt korrekta förhållningssätt. Det är oerhört viktigt att kunna hantera omgivningens ångest och oro.

Sjuksköterskorna har helt enkelt en annorlunda och inte sällan tuff arbetsmiljö, med landets svårast sjuka patienter. Man behöver vara "mer" än sjuksköterska i traditionell mening. Arbetet är utan tvekan oerhört spännande och utvecklande och du känner varje dag att du gjort skillnad. Detta vill vi locka fler till, säger Tina Fogelklou.

Lönetillägget innebär 2 000 kronor mer i månaden de första två åren. Efter två års anställning ökar det med ytterligare 1 000 kronor. Tillägget gäller alla sjuksköterskor – både nyanställda och de som redan jobbar på kliniken idag.

Kontakt:

Tina Fogelklou

Verksamhetschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Dags att söka till Grimslövs Folkhögskola

23 mars 2017

Behöver du komplettera din grundutbildning eller vill du skola om dig för att arbeta med turism och friskvård? Då kan du söka dig till Grimslövs Folkhögskola.

Region Kronoberg genomför ytterligare en satsning på sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheten

21 mars 2017

Som en del i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal och skapa kontinuitet i sjukvården inför Region Kronoberg ett helt nytt bonussystem som premierar sjuksköterskor som arbetar på obekväma arbet...

Driftsstörning i röntgensystemet hösten 2016

20 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse gällande en driftsstörning i det radiologiska informationssystemet (RIS) på länets sjukhus, hösten 2016.

Utställningen I'm Alive visas på Huseby

17 mars 2017

Mot nya höjder, Huseby Bruk och Tekniska museet öppnar i början av september utställningen I'm Alive i Kronoberg. Här delar nyanlända som kommit till Sverige med sig av sina berättelser och om vad dig...