Fler nyheter

5 november 2019

Region Kronoberg är med när Sveriges totalförsvar stärks

Under 2020 kommer över 300 myndigheter, företag och organisationer tillsammans att genomföra Sveriges första totalförsvarsövning på över 30 år. För Region Kronobergs del kommer i första hand olika ledningsfunktioner att vara med i Totalförsvarsövning 2020.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Utifrån Regeringens beslut i december 2015 om att Försvarsmakten och övriga civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för Sveriges totalsvar har Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2018, tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena är tecknad med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utgår från lagen om extraordinära händelser. Den andra överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Även om vi lever i en tillsynes lugn del av världen har olika typer av angrepp ökat, till exempel digitala attacker mot svenska nät och webbplatser. Det är därför viktigt att vi tillsammans med övriga svenska regioner, kommuner och myndigheter återigen börjar arbeta aktivt med att bygga upp vårt totalförsvar, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Totalförsvarsövning 2020

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik är av betydelse när samhället är hårt ansträngt och därför är det viktigt att vi planerar och tränar tillsammans med övriga civilsamhället och Försvarsmakten, säger regiondirektör Martin Myrskog. Att delta i TFÖ 2020 är ett sätt för oss att träna beslutsvägar under samverkan med andra organisationer under mycket ansträngda förhållanden.

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startar redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder och samordnar övningen.

Mer information:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) TFÖ 2020

Krisinformation.se om TFÖ 2020

Kontaktperson

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Stefan Silvander Ahlrik

Säkerhetsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 94 43