Fler nyheter

1 oktober 2019

Region Kronoberg arrangerar Yrkes-SM 2022

Nu är det klart: Region Kronoberg får vara värd för Yrkes-SM i Växjö 2022.

Det är en ära för Kronoberg att stå som arrangör för Yrkes-SM 2022. Kronoberg är en entreprenöriell region med Sveriges högsta exportvärde per capita. I flera sektorer såsom industri, it, vård- och omsorg, bygg och utbildning hindras idag tillväxten på grund av brist på rätt kompetens. Så det är av högsta intresse att höja status och intresse för yrkesutbildningar, säger Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Detta är verkligen glädjande! Jag tror att Yrkes-SM 2022 kommer att inspirera fler ungdomar att söka sig till yrkesutbildningar samt visa på de stora möjligheter som finns inom arbetslivet. Jag hoppas dessutom på att detta kommer att väcka intresset hos många företag och andra intresseorganisationer att engagera sig samt att sätta Växjö på kartan för fler etableringar, säger Anna Tenje (M), ordförande kommunstyrelsen Växjö kommun.

Region Kronoberg ser flera skäl till att engagera sig i Yrkes-SM 2022:

  • Höja kvaliteten, status och intresse för yrkesutbildningar i landet och i Kronoberg.
  • Inspirera fler ungdomar att söka sig till yrkesutbildningar samt väcka intresse om de möjligheter som finns inom arbetslivet.
  • Aktivt medverka till könsneutrala val samt främja informerade studieval och intresse för bristyrken.
  • Skapa möjligheter till kompetenshöjning och omvärldsbevakning för lärare och studie­ och yrkesvägledare, annan skolpersonal samt föräldrar och andra intressenter.
  • Konkret möjliggöra samverkan och samhandling mellan arbetslivet, skolorna och intresseorganisationer.

Pontus Slättman, VD på WorldSkills Sweden, gratulerar Region Kronoberg.

Vi vill gratulera Kronoberg och ser fram mot ett gott samarbete i att göra Yrkes-SM2022 till det bästa genom tiderna. Yrkesutbildning är ett smart val och vi behöver vara fler som tillsammans kommunicerar om detta!

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Catarina Lindahl Petäjä

Verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 91 15, 0709-84 46 63

Relaterade nyheter

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

15 november 2019

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.