Fler nyheter

21 september 2018

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

IT-systemen är åter igång och verksamheterna arbetar nu med att komma tillbaka till ordinarie verksamhet.

Primärvård, folktandvård, röntgen, strålningsverksamhet kommer där det är möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under fredagseftermiddagen. Om man känner sig osäker går det bra att kontakta respektive mottagning.  

Enbart akuta operationer kommer att genomföras på våra sjukhus under eftermiddagen.

Inställda operationer, mottagningar, besök samt serviceresor under förmiddagen kommer inte att faktureras. Region Kronoberg kommer att kontakta de patienter som fått sina besök inställda.

Ett fördjupat arbete har inletts för att undersöka vad som har inträffat.

För mer information:

Annika Laine Tigerhielm

Centrumchef för barn- och kvinnocentrum

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 94 51, 0709-67 32 51

Karl Langner

CTO IT-teknikchef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 88 88, 0709-84 46 44

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.