Fler nyheter

21 september 2018

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

IT-systemen är åter igång och verksamheterna arbetar nu med att komma tillbaka till ordinarie verksamhet.

Primärvård, folktandvård, röntgen, strålningsverksamhet kommer där det är möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under fredagseftermiddagen. Om man känner sig osäker går det bra att kontakta respektive mottagning.  

Enbart akuta operationer kommer att genomföras på våra sjukhus under eftermiddagen.

Inställda operationer, mottagningar, besök samt serviceresor under förmiddagen kommer inte att faktureras. Region Kronoberg kommer att kontakta de patienter som fått sina besök inställda.

Ett fördjupat arbete har inletts för att undersöka vad som har inträffat.

För mer information:

Annika Laine Tigerhielm

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 51

Karl Langner

CTO IT-teknikchef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 88 88, 0705-30 50 69

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

11 oktober 2018

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.