Fler nyheter

9 maj 2018

Region Kronoberg bäst i landet

Region Kronoberg minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år, jämfört med samma kvartal förra året. Region Kronoberg har minskat kostnaderna med hela 32 procent, vilket är den största minskningen av alla region och landsting.

Region Kronobergs målinriktade arbete för att minska andelen hyrpersonal har blivit en förebild för flera av landets regioner och landsting. Uppdraget från regionens politiker att minska andelen personer från bemanningsföretag varit tydligt och tillsammans med medarbetarna inom hälso- och sjukvården har arbetet kommit långt.

Tack vare ett målinriktat arbete och fantastisk personal har vi i Kronoberg lyckats minska kostnaderna för hyrpersonal mest i landet. Jag är oerhört stolt över att Region Kronoberg faktiskt visar att det går! säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Det är ett strategiskt och metodiskt arbete som sedan i september gett märkbar effekt vad gäller inhyrd personal. Under första kvartalet i år har minskningen skett såväl inom bemanningsläkare-, som bemanningssjuksköterskeområdet. Störst minskning har skett inom den somatiska vården följt av psykiatrin och primärvården.

Sedan vi startade arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal har det skett många framsteg inom oberoendeområdet i länet. Vuxenpsykiatrin var först att bli oberoende av hyrpersonal och akutkliniken i Växjö är i stort sett fullbemannad med egen personal, säger Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården.

För att öka attraktionskraften har Region Kronoberg under de senaste åren beslutat om flera åtgärder inom områden som arbetstid och ekonomisk ersättning.

Under arbetets gång har vi sett fler positiva effekter ute i verksamheterna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Bland annat har vi kunnat se hur personalen har blivit mer engagerade i hur de arbetar och att rätt kompetens möter rätt patient. Då kommer patienterna till rätt person direkt och dessutom blir det roligare att arbete för våra medarbetare, då deras kompetens kan tas till vara på ett bra sätt.

Vi får aldrig glömma att oberoendesatsningens främsta värde är ökad patientsäkerhet, bättre kontinuitet och arbetsmiljö med egna medarbetare istället för inhyrda, tillfälliga kompetenser säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson. 

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Pontus Juhlin

HR-chef, hälso- och sjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 58, 0709-84 43 26

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.