Fler nyheter

9 maj 2018

Region Kronoberg bäst i landet

Region Kronoberg minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år, jämfört med samma kvartal förra året. Region Kronoberg har minskat kostnaderna med hela 32 procent, vilket är den största minskningen av alla region och landsting.

Region Kronobergs målinriktade arbete för att minska andelen hyrpersonal har blivit en förebild för flera av landets regioner och landsting. Uppdraget från regionens politiker att minska andelen personer från bemanningsföretag varit tydligt och tillsammans med medarbetarna inom hälso- och sjukvården har arbetet kommit långt.

Tack vare ett målinriktat arbete och fantastisk personal har vi i Kronoberg lyckats minska kostnaderna för hyrpersonal mest i landet. Jag är oerhört stolt över att Region Kronoberg faktiskt visar att det går! säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Det är ett strategiskt och metodiskt arbete som sedan i september gett märkbar effekt vad gäller inhyrd personal. Under första kvartalet i år har minskningen skett såväl inom bemanningsläkare-, som bemanningssjuksköterskeområdet. Störst minskning har skett inom den somatiska vården följt av psykiatrin och primärvården.

Sedan vi startade arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal har det skett många framsteg inom oberoendeområdet i länet. Vuxenpsykiatrin var först att bli oberoende av hyrpersonal och akutkliniken i Växjö är i stort sett fullbemannad med egen personal, säger Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården.

För att öka attraktionskraften har Region Kronoberg under de senaste åren beslutat om flera åtgärder inom områden som arbetstid och ekonomisk ersättning.

Under arbetets gång har vi sett fler positiva effekter ute i verksamheterna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Bland annat har vi kunnat se hur personalen har blivit mer engagerade i hur de arbetar och att rätt kompetens möter rätt patient. Då kommer patienterna till rätt person direkt och dessutom blir det roligare att arbete för våra medarbetare, då deras kompetens kan tas till vara på ett bra sätt.

Vi får aldrig glömma att oberoendesatsningens främsta värde är ökad patientsäkerhet, bättre kontinuitet och arbetsmiljö med egna medarbetare istället för inhyrda, tillfälliga kompetenser säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson. 

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Pontus Juhlin

HR-chef, hälso- och sjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 58, 0709-84 43 26

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...