Fler nyheter

9 maj 2018

Region Kronoberg bäst i landet

Region Kronoberg minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år, jämfört med samma kvartal förra året. Region Kronoberg har minskat kostnaderna med hela 32 procent, vilket är den största minskningen av alla region och landsting.

Region Kronobergs målinriktade arbete för att minska andelen hyrpersonal har blivit en förebild för flera av landets regioner och landsting. Uppdraget från regionens politiker att minska andelen personer från bemanningsföretag varit tydligt och tillsammans med medarbetarna inom hälso- och sjukvården har arbetet kommit långt.

Tack vare ett målinriktat arbete och fantastisk personal har vi i Kronoberg lyckats minska kostnaderna för hyrpersonal mest i landet. Jag är oerhört stolt över att Region Kronoberg faktiskt visar att det går! säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Det är ett strategiskt och metodiskt arbete som sedan i september gett märkbar effekt vad gäller inhyrd personal. Under första kvartalet i år har minskningen skett såväl inom bemanningsläkare-, som bemanningssjuksköterskeområdet. Störst minskning har skett inom den somatiska vården följt av psykiatrin och primärvården.

Sedan vi startade arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal har det skett många framsteg inom oberoendeområdet i länet. Vuxenpsykiatrin var först att bli oberoende av hyrpersonal och akutkliniken i Växjö är i stort sett fullbemannad med egen personal, säger Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården.

För att öka attraktionskraften har Region Kronoberg under de senaste åren beslutat om flera åtgärder inom områden som arbetstid och ekonomisk ersättning.

Under arbetets gång har vi sett fler positiva effekter ute i verksamheterna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Bland annat har vi kunnat se hur personalen har blivit mer engagerade i hur de arbetar och att rätt kompetens möter rätt patient. Då kommer patienterna till rätt person direkt och dessutom blir det roligare att arbete för våra medarbetare, då deras kompetens kan tas till vara på ett bra sätt.

Vi får aldrig glömma att oberoendesatsningens främsta värde är ökad patientsäkerhet, bättre kontinuitet och arbetsmiljö med egna medarbetare istället för inhyrda, tillfälliga kompetenser säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson. 

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Pontus Juhlin

HR-chef, hälso- och sjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 58, 0709-84 43 26

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...