Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 mars 2018

Region Kronoberg deltar i Earth Hour

På lördag den 24 mars deltar Region Kronoberg i Earth Hour, världens största miljömanifestation. Mellan 20.30 och 21.30 släcker vi hela fasadbelysningen på Italienska palatset och delar av den på sjukhusen i Ljungby och Växjö.

Ständiga energieffektiviseringar

Vår fastighetsavdelning arbetar löpande med energieffektiviseringsåtgärder bland annat byte till energieffektiv eller närvarostyrd belysning, driftsoptimering av aggregat med mera. Sedan årsskiftet har vi 100 procent förnybar värme i Växjö via Växjös värmeverk VEAB. Totalt sett i regionen har vi 95 procent förnybar värme.

Nu pågår byggnationen av vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet. Den nya byggnaden kommer att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att byggnaden ska vara extra energieffektiv och att miljöhänsyn tas vid materialval. Taket kommer delvis att vara täckt av solceller och sedumtak (grönt tak).

Minskade klimatutsläpp

Region Kronoberg är medlemmar i Fossilfritt Sverige som är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Vårt mål är fossilfria transporter 2025.

Initiativet Fossilfritt Sverige, öppnas i nytt fönster

Vi bedriver också ett projekt för hållbar mobilitet inom arbetsplatser i länet.

Hållbar mobilitet, öppnas i nytt fönster

För att minska klimatutsläpp från resor utmanar Region Kronoberg medarbetare att resa hållbart och öka sin fysiska aktivitet genom kampanjen Grön Effekt.

Miljö och klimat

Kontakt

Johanna Bergström

Miljösamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 71 46

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

21 maj 2018

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs ar...

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

16 maj 2018

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå...

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

21 mars 2018

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.