Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 juni 2018

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Beslutsomgången inom ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för Småland och Öarna hölls i Visby den 12-13 juni. Då blev det klart att fem projekt inom fonden beviljats projektmedel. Däribland fick Region Kronoberg positivt besked kring projektet CRKKL (Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län). Projektet CRKKL syftar till att främja en hållbar omställning genom utmaningsdriven innovation och att det cirkulärekonomiska perspektivet ska anammas av privat och offentlig sektor.

Det är viktigt att ta vara på och återanvända det som redan producerats för att skapa en hållbar samhällsutveckling. När vi börjar se avfall som en resurs sparar vi både miljö och pengar. De EU-medel som Region Kronoberg beviljats kommer användas för att stärka en utveckling i den riktningen, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

CRKKL är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Sustainable Småland. Projektet ska sträva efter att fler företag och organisationer i Kronobergs och Kalmar län ska anamma det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter.

För att nå en hållbar regional tillväxt behöver vi gå från dagens linjära resursflöden till cirkulära. Det är väldigt positivt att vi nu fått ja på vår ansökan. Det ger oss möjlighet att stötta företag i den omställningen säger Christel Gustafsson, Regional Utvecklingsdirektör.

Projektet omfattar totalt 8 950 729 kronor, varav hälften medfinansieras av ERUF. Projektet planeras starta i september.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi innebär att material återvinns eller återanvänds om och om igen. Det är en grundsten för en hållbar utveckling och motsatsen till dagens sätt att producera och konsumera varor. I vår linjära ekonomi utvinns material för att tillverka produkter som sedan slängs eller bränns upp. I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall.

Relaterade länkar

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...