Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 juni 2018

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Beslutsomgången inom ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för Småland och Öarna hölls i Visby den 12-13 juni. Då blev det klart att fem projekt inom fonden beviljats projektmedel. Däribland fick Region Kronoberg positivt besked kring projektet CRKKL (Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län). Projektet CRKKL syftar till att främja en hållbar omställning genom utmaningsdriven innovation och att det cirkulärekonomiska perspektivet ska anammas av privat och offentlig sektor.

Det är viktigt att ta vara på och återanvända det som redan producerats för att skapa en hållbar samhällsutveckling. När vi börjar se avfall som en resurs sparar vi både miljö och pengar. De EU-medel som Region Kronoberg beviljats kommer användas för att stärka en utveckling i den riktningen, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

CRKKL är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Sustainable Småland. Projektet ska sträva efter att fler företag och organisationer i Kronobergs och Kalmar län ska anamma det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter.

För att nå en hållbar regional tillväxt behöver vi gå från dagens linjära resursflöden till cirkulära. Det är väldigt positivt att vi nu fått ja på vår ansökan. Det ger oss möjlighet att stötta företag i den omställningen säger Christel Gustafsson, Regional Utvecklingsdirektör.

Projektet omfattar totalt 8 950 729 kronor, varav hälften medfinansieras av ERUF. Projektet planeras starta i september.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi innebär att material återvinns eller återanvänds om och om igen. Det är en grundsten för en hållbar utveckling och motsatsen till dagens sätt att producera och konsumera varor. I vår linjära ekonomi utvinns material för att tillverka produkter som sedan slängs eller bränns upp. I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall.

Relaterade länkar

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

Medborgarscen – allas vår scen

13 november 2018

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få större plats på teatern. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbud...