Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 juni 2018

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Beslutsomgången inom ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för Småland och Öarna hölls i Visby den 12-13 juni. Då blev det klart att fem projekt inom fonden beviljats projektmedel. Däribland fick Region Kronoberg positivt besked kring projektet CRKKL (Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län). Projektet CRKKL syftar till att främja en hållbar omställning genom utmaningsdriven innovation och att det cirkulärekonomiska perspektivet ska anammas av privat och offentlig sektor.

Det är viktigt att ta vara på och återanvända det som redan producerats för att skapa en hållbar samhällsutveckling. När vi börjar se avfall som en resurs sparar vi både miljö och pengar. De EU-medel som Region Kronoberg beviljats kommer användas för att stärka en utveckling i den riktningen, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

CRKKL är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Sustainable Småland. Projektet ska sträva efter att fler företag och organisationer i Kronobergs och Kalmar län ska anamma det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter.

För att nå en hållbar regional tillväxt behöver vi gå från dagens linjära resursflöden till cirkulära. Det är väldigt positivt att vi nu fått ja på vår ansökan. Det ger oss möjlighet att stötta företag i den omställningen säger Christel Gustafsson, Regional Utvecklingsdirektör.

Projektet omfattar totalt 8 950 729 kronor, varav hälften medfinansieras av ERUF. Projektet planeras starta i september.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi innebär att material återvinns eller återanvänds om och om igen. Det är en grundsten för en hållbar utveckling och motsatsen till dagens sätt att producera och konsumera varor. I vår linjära ekonomi utvinns material för att tillverka produkter som sedan slängs eller bränns upp. I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall.

Relaterade länkar

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.