Fler nyheter
Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell

31 januari 2018

Region Kronoberg får extra pengar till kultur

För andra året i rad får Region Kronoberg ett utökat statsbidrag för att utveckla kulturen i länet. Det extra tillskottet på ungefär en och en halv miljon kronor kommer bland annat att användas till att förstärka samordningen av bild- och formområdet och för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteken.

Under torsdagen fattade Kulturrådets styrelse beslut om totalt 36,7 miljoner i stöd till regional kulturverksamhet för Region Kronoberg. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får höjda statsbidrag. Men Region Kronoberg är en av nio regioner som har fått extra tilldelning.

Jag är glad att Kulturrådet uppmärksammar att vi prioriterar bild- och formområdet i vår kulturplan, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Kronoberg får 330 000 kronor i utökat statsbidrag för den regionala samordningen på bild- och formområdet. Bild och form är ett av fem prioriterade områden som lyfts i Kronobergs nya kulturplan. Planen beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020.

Region Kronoberg får ytterligare 700 000 kronor för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten.

Bakgrund

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen, som innebär att landsting och regioner får fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att möjliggöra regionala variationer och prioriteringar.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...