Fler nyheter
Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell

31 januari 2018

Region Kronoberg får extra pengar till kultur

För andra året i rad får Region Kronoberg ett utökat statsbidrag för att utveckla kulturen i länet. Det extra tillskottet på ungefär en och en halv miljon kronor kommer bland annat att användas till att förstärka samordningen av bild- och formområdet och för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteken.

Under torsdagen fattade Kulturrådets styrelse beslut om totalt 36,7 miljoner i stöd till regional kulturverksamhet för Region Kronoberg. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får höjda statsbidrag. Men Region Kronoberg är en av nio regioner som har fått extra tilldelning.

Jag är glad att Kulturrådet uppmärksammar att vi prioriterar bild- och formområdet i vår kulturplan, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Kronoberg får 330 000 kronor i utökat statsbidrag för den regionala samordningen på bild- och formområdet. Bild och form är ett av fem prioriterade områden som lyfts i Kronobergs nya kulturplan. Planen beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020.

Region Kronoberg får ytterligare 700 000 kronor för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten.

Bakgrund

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen, som innebär att landsting och regioner får fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att möjliggöra regionala variationer och prioriteringar.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...