Fler nyheter

22 november 2019

Region Kronoberg fortsatt i topp när det gäller miljöarbete

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar ”Öppna jämförelser” för regionernas miljöarbete 2019, återfinns Region Kronoberg åter bland de som placerar sig bra till.

Av sex mätområden hamnar Region Kronoberg på topp sju av 21 regioner i fyra områden. Återigen fortsätter Kronoberg att ha den högsta andelen ekologiska livsmedel, tätt följd av Region Uppsala.

Mätningarna visar även på fortsatta förbättringar när det gäller hur vi avfallsåtervinner (andel materialåtervinning inklusive matavfall). Sedan 2009 har det skett en förbättring på närmare 10 procent, från 28,7 procent till 38,3 procent för 2018. Ett resultat som placerar Region Kronoberg bland de sju bästa regionerna i landet. Även vårt arbete med förnybara drivmedel och hur vi arbetar med energianvändning i våra lokaler har gett ett bra resultat i årets ”Öppna jämförelser miljö”.

Jag är stolt över det miljöarbete som sker inom Region Kronoberg, våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M). När det gäller de områden där vi inte ligger bra till, kan vi se att det pågår arbeten för att komma till rätt med bristerna.

Förskrivningen av antibiotikarecept har minskat från 298 till 284 per tusen invånare, vilket är en förbättring. Arbete med att ytterligare minska förskrivningarna pågår. 

När det gäller klimatpåverkan från medicinska gaser, då främst lustgas visar ”Öppna jämförelser” även i år att Region Kronoberg behöver förbättra sig.

Vi vet att det är ett område där vi ligger sämre till än flera andra regioner. Orsaken till att vi inte har kommit till rätta med utsläppen, är delvis kopplade till att vi under de senaste åren avvaktat nybyggnation av lokalerna för vår förlossningsverksamhet, säger regiondirektör Martin Myrskog. Nu har våra politiker beslutat om ett nytt modernt sjukhus och till dess att vi har en destruktionsanläggning på plats, minimerar vi lustgasutsläppen genom kontinuerlig läcksökning och krav på att våra leverantörer återvinner eller destruerar den lustgas som finns kvar i returflaskorna.  

Ta del av hela Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna 2019

Kontaktpersoner

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.

Vårdbesök för patienter över 70 år ställs in

1 april 2020

Från och med måndag den 6 april skjuter Region Kronoberg upp alla mottagningsbesök som kan vänta för personer över 70 år. Det gäller besök i hela vården så som sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och p...

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...