Fler nyheter

22 november 2019

Region Kronoberg fortsatt i topp när det gäller miljöarbete

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar ”Öppna jämförelser” för regionernas miljöarbete 2019, återfinns Region Kronoberg åter bland de som placerar sig bra till.

Av sex mätområden hamnar Region Kronoberg på topp sju av 21 regioner i fyra områden. Återigen fortsätter Kronoberg att ha den högsta andelen ekologiska livsmedel, tätt följd av Region Uppsala.

Mätningarna visar även på fortsatta förbättringar när det gäller hur vi avfallsåtervinner (andel materialåtervinning inklusive matavfall). Sedan 2009 har det skett en förbättring på närmare 10 procent, från 28,7 procent till 38,3 procent för 2018. Ett resultat som placerar Region Kronoberg bland de sju bästa regionerna i landet. Även vårt arbete med förnybara drivmedel och hur vi arbetar med energianvändning i våra lokaler har gett ett bra resultat i årets ”Öppna jämförelser miljö”.

Jag är stolt över det miljöarbete som sker inom Region Kronoberg, våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M). När det gäller de områden där vi inte ligger bra till, kan vi se att det pågår arbeten för att komma till rätt med bristerna.

Förskrivningen av antibiotikarecept har minskat från 298 till 284 per tusen invånare, vilket är en förbättring. Arbete med att ytterligare minska förskrivningarna pågår. 

När det gäller klimatpåverkan från medicinska gaser, då främst lustgas visar ”Öppna jämförelser” även i år att Region Kronoberg behöver förbättra sig.

Vi vet att det är ett område där vi ligger sämre till än flera andra regioner. Orsaken till att vi inte har kommit till rätta med utsläppen, är delvis kopplade till att vi under de senaste åren avvaktat nybyggnation av lokalerna för vår förlossningsverksamhet, säger regiondirektör Martin Myrskog. Nu har våra politiker beslutat om ett nytt modernt sjukhus och till dess att vi har en destruktionsanläggning på plats, minimerar vi lustgasutsläppen genom kontinuerlig läcksökning och krav på att våra leverantörer återvinner eller destruerar den lustgas som finns kvar i returflaskorna.  

Ta del av hela Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna 2019

Kontaktpersoner

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

27 november 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till körledaren och musikpedagogen David Newkumet, Grasha Schreiber o...

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

26 november 2019

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att fl...