Fler nyheter

25 september 2018

Region Kronoberg fortsatt i nationell framkant för att bli oberoende av hyrpersonal i vården

Den senaste nationella bemanningstrenden visar på fortsatt framgångsrikt hyroberoendearbete i Region Kronoberg. Så här ett år in i satsningen är Region Kronoberg en utav de regioner i landet som har lyckats bäst.

Att bemanna verksamheten med egen personal är oerhört viktigt både för patientsäkerhet och för arbetsmiljö. Att våra patienter faktiskt möter samma läkare ger både trygghet och kvalitet i vården, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Mindre hyrpersonal, mindre kostnader

Under perioden januari till augusti i år har Region Kronoberg anlitat 16 färre hyrläkare och 27 färre hyrsjuksköterskor jämfört med samma period förra året. Under samma period har även hyrkostnaderna minskat med 40 miljoner kronor. Minskningen sker inom såväl primärvård, somatisk vård som psykiatri. Även nationellt är det fler regioner och landsting som gör framsteg, och totalt sett planar kostnadsökningen ut.

Det känns bra att vårt arbete ger resultat och att vi fortsätter att ta in hyrpersonal i allt mindre omfattning. Egentligen har vi lyckats ännu bättre än vad siffrorna visar, med tanke på att flera hyrbolag fortsätter höja prisnivån – och en del rejält, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ett års målmedvetet arbete

För ett år sedan, när samtliga regioner och landsting inledde den gemensamma satsningen, hade vi en nationell situation där användning av hyrpersonal i hälso- och sjukvården ökade i snabb takt. Utvecklingen hotade kvaliteten och kontinuiteten i vården och ledde till skenande kostnader. Men så här ett år senare har regionen lyckats vända trenden.

Det har varit en intensiv och spännande resa så här långt. Det har inte varit smärtfritt och vi har mycket arbete kvar, men en stor framgångsfaktor för oss är att vi tar oss an utmaningarna tillsammans och vågar satsar. Det har lett oss dit vi är nu, säger Per-Henrik Nilsson hälso- och sjukvårdsdirektör.

En mängd aktiviteter har pågått under året, både lokalt i verksamheterna och hälso- och sjukvårdsövergripande.

Ett stort fokus har varit att på olika sätt säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och skapa attraktionskraft. Det har inneburit allt ifrån att utveckla vårt samarbete med lärosäten, vässa vår introduktion och handledning till att tydligare satsa på arbetsvillkor och karriärvägar. En annan viktig del har handlat om förändrade arbetssätt och att samarbeta i större utsträckning över organisationsgränser, säger Per-Henrik Nilsson.

Exempel på övergripande satsningar under året:

 • Höjt nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete – en natts arbete ger fyra extra timmar betald ledighet.

 • Höjd OB-ersättning för samtliga anställda i Region Kronoberg.

 • Utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som börjar i regionen - en tvåårig yrkesintroduktion med stöd av mentorer.

 • Fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet – från 60 till 80 platser per år, nu även i Ljungby.

 • Vidareutbildning till specialistsjuksköterska med bibehållen lön – nu 60 platser per år.

 • Vårdnära service för att avlasta vårdavdelningarna - bland annat servicevärdar och hjälp med patienttransporter, hämtning av avfall, labprover och utrustning, förrådshantering och apoteksservice.

 • Lönesatsning på läkare i primärvård, sjuksköterskor och barnmorskor.

 • Möjliggjort för läkare att arbeta på jourkompledig tid.

 • Ökat antal AT och ST- tjänster.

Fokus framåt

Satsningen för att bli hyroberoende fortsätter med full kraft i Region Kronoberg.

Vi kommer att fortsätta genomföra insatser för att säkra vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vi kommer också tydligare ge våra medarbetare möjlighet att arbeta heltid och fortsätta att effektivisera våra arbetssätt, bland annat genom att utveckla vår bemanningsplanering, berättar Per-Henrik Nilsson.

I dag hanterar flera verksamheter stora utmaningar och genomför fantastiska insatser för att minska hyrberoendet. Enligt Per-Henrik Nilsson kommer det att krävas även fortsättningsvis.

Hösten kommer att bli tuff, men sedan ser det ljusare ut framåt våren. Men vi har bestämt oss, framförallt för att vi ska kunna ge kronobergaren god kontinuitet och trygg vård även i framtiden.

Länk till fakta om bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, öppnas i nytt fönster, (Sveriges kommuner och landsting, SKL)

För mer information:

Anna Fransson (S)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...