Fler nyheter

21 maj 2018

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placering som regionen försvarat i flera år.

Det är otroligt roligt att vi fortsätter att visa vägen och att vara en förebild för Sveriges regioner och landsting när det gäller inköp av ekologiska livsmedel, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S). Vårt uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i länet och det är detta ett exempel på.

Att en stor del av Region Kronobergs inköp av livsmedel ska vara ekologiska är ett politiskt beslut sedan många år tillbaka. Arbetet med hållbarhet inom kost och restauranger är en viktig fråga som kostchef Doris Johansson driver tillsammans medarbetarna.

Vi har fantastiska medarbetare inom kost- och restauranger som på ett hungrigt vis tar sig an de utmaningar som finns när det gäller att öka andelen ekologiska inköp, säger kostchef Doris Johansson. Vi har även ett fantastiskt bra samarbete med våra kollegor inom upphandlingsenheten, som är med och gör detta möjlighet.  

Region Kronoberg blev bästa region/landsting i Sverige med 56 procent ekologiska inköp för 2017, i år är målet 60 procent.

Ekomatcentrum som rankar landets kommuner och regioner är en ideell förening som arbetar för en bättre miljö och hållbar produktionen av livsmedel på både lång och kort sikt. Ekomatcentrum är även ett kompetenscentrum för hållbarhetsfrågor med viktiga komponenter som klimat, miljö och ekologi.

För mer information 

Doris Johansson

Verksamhetschef, kost och restauranger

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 47 99

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Öppet hus för sjuksköterskor

15 augusti 2018

Vill du vara med där det händer, och göra skillnad, varje dag. Är du snart nyexaminerad sjuksköterska? Eller erfaren och söker ny karriär? Välkommen på öppet hus i Region Kronoberg.

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...