Fler nyheter

18 oktober 2018

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Att Region Kronobergs miljöarbete placerar sig så bra i SKL´s rapport är naturligtvis glädjande. Det är resultatet av ett målmedvetet, långsiktigt och strategiskt miljöarbete, säger Robert Olesen (S), vice ordförande i regionstyrelsen.   

Öppna jämförelser för miljöarbetet i landsting och regioner har som syfte att stimulera lärandet och förbättra regioners och landstings arbete inom miljöområdet. Jämförelsen publiceras nu för femte året. De så kallade indikatorerna (områdena) stäcker sig över flera verksamhetsområden och har ett tydligt resultatfokus.

Ekologiska livsmedel

Region Kronobergs arbete med ekologiska livsmedel har medfört att vi för femte året i rad har högst andel ekologiska livsmedel av Sveriges regioner och landsting. Regeringen har satt som mål att år 2030 ska 60 procent av livsmedelskonsumtionen inom offentlig sektor vara ekologisk, redan 2017 redovisade Region Kronoberg ett resultat på 56 procent. Ett fortsatt gott samarbete mellan kost- och restauranger och upphandlingsavdelningen bidrar till den positiva utvecklingen.

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Region Kronoberg tillhör topp tre av samtliga regioner och landsting, när det gäller andelen förnybara drivmedel i sin kollektivtrafik. Kronobergs länstrafik har hela 99,6 procent förnybara drivmedel i sin flotta.

Energianvändning i verksamhetslokaler och avfallsåtervinning

Ett område som är svårt att mäta på ett rättvist sätt är hur mycket energi som går åt. Region Kronoberg ligger fortsatt bra till när Öppna jämförelser för miljöarbetet presenteras. Inom Region Kronoberg pågår ett fortsatt arbete med energianvändning i våra verksamhetslokaler.

När det gäller avfallsåtervinning har Region Kronoberg goda resultat från 2016 blivit något bättre 2017. I Region Kronoberg sker hela tiden förändringar till det bättre när det gäller avfallsåtervinning.

Förbättringsområden

Det finns många olika typer av medicinska gaser som kan påverka miljön. När det gäller lustgas står den för cirka 90 procent av de medicinska gasernas klimatpåverkan. Inom Region Kronoberg finns det för närvarande inget system för rening av lustgas. Det beror på att BB och förlossningsavdelningen byter lokaler inom ett par år. Det är kostsamt att installera för att sedan flytta utrustningen.

Det arbete som görs för att minimera lustgasutsläppen till dess att en destruktionsanläggning kan komma på plats är bland annat:

  • Läcksökning av lustgasutrustning genomförs kontinuerligt
  • Miljökrav ställs på leverantörer att kvarvarande gas i flaskor i retur ska destrueras eller återvinnas.

Arbetet med att minska förskrivning av antibiotika fortsätter inom Region Kronoberg. Sedan mitten av 90-talet finns det ett nationellt och lokalt arbete kallat STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens) Sedan 2015 arbetar STRAMA, SKL (Sveriges kommuner och landsting) nära Folkhälsomyndigheten med fördjupat erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsbaserad vård, vilket underlättar det lokala arbetet.

Kronobergs Stramagrupp arbetar med återkoppling av antibiotikastatistik till såväl förskrivare som chefer. De genomför utbildning till AT- och ST-läkare, arbetar för att stimulera diskussioner om rationell antibiotikabehandling, uppdaterar och sprider behandlingsriktlinjer med mera.

 

Ta del av Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018

För mer information

Helen Penttilä

Miljöchef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 93 06

Cecilia Nordquist

Ordförande STRAMA

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470588746|0470588746, 0709673027|0709673027

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

Region Kronoberg har polisanmält misstänkt stöld av läkemedel

8 mars 2019

Region Kronoberg har uppdagat ökat uttag av narkotikaklassade läkemedel på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Regionen ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelserna.