Fler nyheter

18 oktober 2018

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Att Region Kronobergs miljöarbete placerar sig så bra i SKL´s rapport är naturligtvis glädjande. Det är resultatet av ett målmedvetet, långsiktigt och strategiskt miljöarbete, säger Robert Olesen (S), vice ordförande i regionstyrelsen.   

Öppna jämförelser för miljöarbetet i landsting och regioner har som syfte att stimulera lärandet och förbättra regioners och landstings arbete inom miljöområdet. Jämförelsen publiceras nu för femte året. De så kallade indikatorerna (områdena) stäcker sig över flera verksamhetsområden och har ett tydligt resultatfokus.

Ekologiska livsmedel

Region Kronobergs arbete med ekologiska livsmedel har medfört att vi för femte året i rad har högst andel ekologiska livsmedel av Sveriges regioner och landsting. Regeringen har satt som mål att år 2030 ska 60 procent av livsmedelskonsumtionen inom offentlig sektor vara ekologisk, redan 2017 redovisade Region Kronoberg ett resultat på 56 procent. Ett fortsatt gott samarbete mellan kost- och restauranger och upphandlingsavdelningen bidrar till den positiva utvecklingen.

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Region Kronoberg tillhör topp tre av samtliga regioner och landsting, när det gäller andelen förnybara drivmedel i sin kollektivtrafik. Kronobergs länstrafik har hela 99,6 procent förnybara drivmedel i sin flotta.

Energianvändning i verksamhetslokaler och avfallsåtervinning

Ett område som är svårt att mäta på ett rättvist sätt är hur mycket energi som går åt. Region Kronoberg ligger fortsatt bra till när Öppna jämförelser för miljöarbetet presenteras. Inom Region Kronoberg pågår ett fortsatt arbete med energianvändning i våra verksamhetslokaler.

När det gäller avfallsåtervinning har Region Kronoberg goda resultat från 2016 blivit något bättre 2017. I Region Kronoberg sker hela tiden förändringar till det bättre när det gäller avfallsåtervinning.

Förbättringsområden

Det finns många olika typer av medicinska gaser som kan påverka miljön. När det gäller lustgas står den för cirka 90 procent av de medicinska gasernas klimatpåverkan. Inom Region Kronoberg finns det för närvarande inget system för rening av lustgas. Det beror på att BB och förlossningsavdelningen byter lokaler inom ett par år. Det är kostsamt att installera för att sedan flytta utrustningen.

Det arbete som görs för att minimera lustgasutsläppen till dess att en destruktionsanläggning kan komma på plats är bland annat:

  • Läcksökning av lustgasutrustning genomförs kontinuerligt
  • Miljökrav ställs på leverantörer att kvarvarande gas i flaskor i retur ska destrueras eller återvinnas.

Arbetet med att minska förskrivning av antibiotika fortsätter inom Region Kronoberg. Sedan mitten av 90-talet finns det ett nationellt och lokalt arbete kallat STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens) Sedan 2015 arbetar STRAMA, SKL (Sveriges kommuner och landsting) nära Folkhälsomyndigheten med fördjupat erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsbaserad vård, vilket underlättar det lokala arbetet.

Kronobergs Stramagrupp arbetar med återkoppling av antibiotikastatistik till såväl förskrivare som chefer. De genomför utbildning till AT- och ST-läkare, arbetar för att stimulera diskussioner om rationell antibiotikabehandling, uppdaterar och sprider behandlingsriktlinjer med mera.

 

Ta del av Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018

För mer information

Helen Penttilä

Miljöchef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 93 06

Cecilia Nordquist

Ordförande STRAMA

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470588746|0470588746, 0709673027|0709673027

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

IT-avbrottet 21 september 2018

8 november 2018

Nu har det första arbetet med att samla in information, sammanställa och analysera det som skedde i samband med IT-driftstörningen den 21 september avslutats. Erfarenheter och kunskap från händelsen k...