Fler nyheter

7 februari 2018

Region Kronoberg hjälper företag att kompetensutvecklas

Nu har företag i länet möjlighet att få hjälp med hur de kan jobba med kompetensutveckling, ett erbjudande från Region Kronoberg i samarbete med kommunernas näringslivsutvecklare. Hittills har 23 företag valt att medverka i projektet.

Då det genom en pilotstudie visade sig att kompetensutveckling var en konkret och efterfrågad insats, tog näringslivschefer i Kronoberg initiativet att växla upp studien till ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt. Projektet "Kompetens i Kronoberg" är nu igång och det finns fortfarande möjlighet för företag med högst 250 anställda att medverka.

Projektet ”Kompetens i Kronoberg” är ett väldigt bra exempel på att det är när region och kommun samverkar i näringslivsfrågorna vi skapar de bästa förutsättningarna för att stärka länets företag i att kunna rekrytera den arbetskraft de behöver för att växa. Det leder i sin tur till att fler kronobergare får jobb, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S). 

Vi erbjuder:

  • kartläggning av företagets kompetensbehov.
  • coachning för strategiskt kompetensförsörjningsarbete.
  • Konkreta kompetensutvecklingsinsatser. Företaget står för 25% av kostnaden medan resterande del täcks av projektmedel.
  • Projektet utreder också möjligheten till en gemensam digital plattform av kompetensutvecklingsutbudet riktat mot företag.

Det finns fortfarande möjlighet för företag att medverka! Kontakta näringslivsansvarig i din kommun.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 54

Relaterade nyheter

Attraktiva platser - för företagens tillväxt

20 februari 2018

Det är högkonjunktur! Inte minst i Kronoberg. Länet hade högst tillväxt räknat i bruttoregionalprodukt av Sveriges samtliga regioner mellan 2014 och 2016. Och en större andel av företagen än i riket s...

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

20 februari 2018

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsveri...

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

19 februari 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

14 februari 2018

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.