Fler nyheter

7 februari 2018

Region Kronoberg hjälper företag att kompetensutvecklas

Nu har företag i länet möjlighet att få hjälp med hur de kan jobba med kompetensutveckling, ett erbjudande från Region Kronoberg i samarbete med kommunernas näringslivsutvecklare. Hittills har 23 företag valt att medverka i projektet.

Då det genom en pilotstudie visade sig att kompetensutveckling var en konkret och efterfrågad insats, tog näringslivschefer i Kronoberg initiativet att växla upp studien till ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt. Projektet "Kompetens i Kronoberg" är nu igång och det finns fortfarande möjlighet för företag med högst 250 anställda att medverka.

Projektet ”Kompetens i Kronoberg” är ett väldigt bra exempel på att det är när region och kommun samverkar i näringslivsfrågorna vi skapar de bästa förutsättningarna för att stärka länets företag i att kunna rekrytera den arbetskraft de behöver för att växa. Det leder i sin tur till att fler kronobergare får jobb, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S). 

Vi erbjuder:

  • kartläggning av företagets kompetensbehov.
  • coachning för strategiskt kompetensförsörjningsarbete.
  • Konkreta kompetensutvecklingsinsatser. Företaget står för 25% av kostnaden medan resterande del täcks av projektmedel.
  • Projektet utreder också möjligheten till en gemensam digital plattform av kompetensutvecklingsutbudet riktat mot företag.

Det finns fortfarande möjlighet för företag att medverka! Kontakta näringslivsansvarig i din kommun.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 54

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...