Fler nyheter

7 februari 2018

Region Kronoberg hjälper företag att kompetensutvecklas

Nu har företag i länet möjlighet att få hjälp med hur de kan jobba med kompetensutveckling, ett erbjudande från Region Kronoberg i samarbete med kommunernas näringslivsutvecklare. Hittills har 23 företag valt att medverka i projektet.

Då det genom en pilotstudie visade sig att kompetensutveckling var en konkret och efterfrågad insats, tog näringslivschefer i Kronoberg initiativet att växla upp studien till ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt. Projektet "Kompetens i Kronoberg" är nu igång och det finns fortfarande möjlighet för företag med högst 250 anställda att medverka.

Projektet ”Kompetens i Kronoberg” är ett väldigt bra exempel på att det är när region och kommun samverkar i näringslivsfrågorna vi skapar de bästa förutsättningarna för att stärka länets företag i att kunna rekrytera den arbetskraft de behöver för att växa. Det leder i sin tur till att fler kronobergare får jobb, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S). 

Vi erbjuder:

  • kartläggning av företagets kompetensbehov.
  • coachning för strategiskt kompetensförsörjningsarbete.
  • Konkreta kompetensutvecklingsinsatser. Företaget står för 25% av kostnaden medan resterande del täcks av projektmedel.
  • Projektet utreder också möjligheten till en gemensam digital plattform av kompetensutvecklingsutbudet riktat mot företag.

Det finns fortfarande möjlighet för företag att medverka! Kontakta näringslivsansvarig i din kommun.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 54

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...