Fler nyheter

7 oktober 2019

Region Kronoberg inför ny rutin för analys av cellprover

Nu inför Region Kronoberg det vårdprogram för gynekologiska cellprover som ska öka tidig upptäckt av personer som riskerar att utveckla livmoderhalscancer. Prover som tas från och med den 7 oktober kommer att analyseras enligt det nya vårdprogrammet.

Vårdprogrammet är ännu ett steg i att upptäcka och behandla förändringar innan de utvecklas till cancer. Att provsvaren på sikt kommer att bli klara snabbare är en bonus som kan öka tryggheten hos de som testas, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det är Socialstyrelsens rekommendationer om HPV-diagnostik som nu införs i Kronoberg. Beräkningar visar att det nya vårdprogrammet som helhet kan rädda 30-40 liv om året i Sverige.

För kvinnan går själva provtagningen till på samma sätt som tidigare. Den stora skillnaden blir att vi analyserar prover för Humant Papillomvirus (HPV) istället för att enbart leta efter cellförändringar, säger Katia Dahl Nordström, verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken.

Då en HPV-infektion kommer före cellförändringar gör den nya analysen att vården tidigt kan få indikation på vilka kvinnor som har risk att utveckla cellförändringar, vilka senare kan leda till livmoderhalscancer.

Kortare svarstid

En fördel med den nya analysmetoden är att den kommer att korta ner svarstiderna.

I det nya vårdprogrammet söker vi med hjälp av DNA-teknik igenom prover för HPV, vilket går snabbare än att i mikroskop leta efter cellförändringar. På det här sättet kan cytodiagnostikerna lägga sitt fokus på att undersöka de prover som är positiva för HPV. På så sätt minskar mikroskoperingsarbetet och kvinnorna får provsvar snabbare, säger Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef på klinisk patologi och cytologi.

Ökad trygghet 

Många HPV-infektioner läker ut av sig själv och är helt ofarliga. Genom det nya vårdprogrammet kan kvinnan känna sig trygg med att vården kommer identifiera eventuella infektioner och hålla dem under kontroll – genom att under en tid kalla personen till tätare kontroller.

Jag vill uppmana alla kvinnor att gå på cellprovskontroll när de blir kallade! Den som går på regelbundna kontroller får ett 90 procentigt skydd mot livmoderhalscancer. Även de kvinnor som är vaccinerade för HPV ska gå på cellprovskontroll, eftersom vaccinet inte ger ett 100 procentigt skydd, säger Katia Dahl Nordström.

Region Kronoberg erbjuder kvinnor att göra cellprovskontroll från det att man fyller 23 år. Enligt det nya vårdprogrammet ökas den övre åldersgränsen från 60 till 64 år. Beräkningar visar att det nya vårdprogrammet som helhet kan rädda 30-40 liv om året i Sverige.

Läs mer på 1177.se 

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Katia Dahl Nordström

Verksamhetsutvecklare kvinnokliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 84

Sanda Beglerbegovic

Verksamhetschef klinisk patologi och cytologi

  • Telefon: 0470-58 70 04

Relaterade nyheter

Ökad tillgänglighet till operationsverksamheterna i Kronoberg

16 oktober 2019

Under januari till september 2019 har de opererande verksamheterna på sjukhusen i Ljungby och i Växjö sammanlagt genomfört 321 fler operationer än samma period 2018. Det är också fler personer som kom...

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.