Fler nyheter

16 januari 2018

Region Kronoberg kan stödja småföretag med 6 miljoner

I december beslutade Tillväxtverket om checkar för digitalisering och internationalisering för 2018: 3 miljoner för respektive stödtyp. Affärsutvecklingscheckar är Region Kronobergs stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Under 2017 genomfördes två program för att öka möjligheterna för småföretag att stärka sin konkurrenskraft. I programmen ges stödet i form av affärsutvecklingscheckar för internationella insatser och för att digitalisera sin verksamhet.

Jag är glad att vi från Region Kronoberg har möjlighet att stödja små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet. Stödet kan ge möjlighet att nå nya marknader och att digitalisera sitt företag för att öka sin framtida konkurrens, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg. Stödet riktas till företag med 2-49 anställda och en nettoomsättning på minst 3 miljoner kronor. Maximal stödnivå är 50 % av kostnaden och högsta stödbelopp är 250 000 kronor per företag.

Stödet till internationalisering ges till konsulthjälp eller för projektanställda som gör t.ex. marknadsundersökningar, kartläggningar och analyser av marknadsförutsättningar i stort. Stöd till digitalisering ges till exempelvis aktiviteter för att ta fram en plan för digitalisering, digitala marknadsstrategier, analyser av juridiska villkor kring att tillhandahålla digitala tjänster och utbildningsinsatser som är direkt kopplade till digitalisering. Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Under 2017 har 24 företag erhållit digitaliseringscheckar till ett värde av 4 486 500 kronor. 11 företag har erhållit internationaliseringscheckar för 2 163 500 kronor.

Vem kan söka?

 • Checkarna riktar sig till företag med 2-49 anställda.
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR.
 • En ekonomi i ordning
 • En befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader (gället endast internationaliseringscheck.

 För vad får jag söka?

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (i form av en ny kompetens i företaget)
 • Resekostnader (gäller endast internationaliseringscheck)

 Ansökan 2018

Företaget skickar en intresseanmälan till Region Kronoberg,

Fyll i formulär 

Här nedan finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

 

Check

Sista ansökningsdag

Draknästet

Internationalisering       

13/3       

22/3

Digitalisering    

16/4

26/4

Internationalisering       

17/9                   

27/9

Digitalisering    

29/10

9/11

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0703-31 23 00

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 64

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...