Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2018

Region Kronoberg satsar en halv miljard på Ljungby Lasarett

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att satsa en halv miljard på den fortsatta utvecklingen av Ljungby Lasarett.

Det är oerhört viktigt att vi investerar i vården i hela länet. De om- och tillbyggnader vi nu gör vid Ljungby lasarett kommer att innebära stora förbättringar för verksamheten och inte minst för patienterna, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Lasarettet Ljungby ska nu få större, moderna och fräschare lokaler. En om- och tillbyggnad ska göras för att få mer effektiva och ändamålsenliga lokaler för akuten, ambulansen, jourläkarcentralen, röntgen, operation och sterilcentralen.

Efter dagens beslut följer ett år för planering och projektering sedan beräknas bygget av tillbyggnaden ta två år. Arbetet med tillbyggnaden beräknas vara färdigt 2025.

Utbyggnaden kommer göras ut mot den nuvarande parkeringen. Av den anledningen ingår det även ett uppdrag att lösa parkeringsfrågan i kommande planeringsarbete.

Bedömning av kostnader

Nedan angivna belopp är baserade på 2018 års kostnadsnivå.

Fastighet

Byggnadsinvesteringen beräknas uppgå till 323 miljoner kronor.

Mark

Utvändig mark beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Utrustning

Utrustningsinvesteringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.

Konst

Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 3,2 miljoner kronor. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.

Provisorier och rivning

Kostnader för provisorier samt rivning av hus 4A beräknas uppgå till 13 miljoner kronor.

Kontakt

Anna Fransson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Magnus Fransson

Fastighetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 85

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.