Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2018

Region Kronoberg satsar en halv miljard på Ljungby Lasarett

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att satsa en halv miljard på den fortsatta utvecklingen av Ljungby Lasarett.

Det är oerhört viktigt att vi investerar i vården i hela länet. De om- och tillbyggnader vi nu gör vid Ljungby lasarett kommer att innebära stora förbättringar för verksamheten och inte minst för patienterna, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Lasarettet Ljungby ska nu få större, moderna och fräschare lokaler. En om- och tillbyggnad ska göras för att få mer effektiva och ändamålsenliga lokaler för akuten, ambulansen, jourläkarcentralen, röntgen, operation och sterilcentralen.

Efter dagens beslut följer ett år för planering och projektering sedan beräknas bygget av tillbyggnaden ta två år. Arbetet med tillbyggnaden beräknas vara färdigt 2025.

Utbyggnaden kommer göras ut mot den nuvarande parkeringen. Av den anledningen ingår det även ett uppdrag att lösa parkeringsfrågan i kommande planeringsarbete.

Bedömning av kostnader

Nedan angivna belopp är baserade på 2018 års kostnadsnivå.

Fastighet

Byggnadsinvesteringen beräknas uppgå till 323 miljoner kronor.

Mark

Utvändig mark beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Utrustning

Utrustningsinvesteringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.

Konst

Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 3,2 miljoner kronor. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.

Provisorier och rivning

Kostnader för provisorier samt rivning av hus 4A beräknas uppgå till 13 miljoner kronor.

Kontakt

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Magnus Fransson

Fastighetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 85

Relaterade nyheter

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

14 december 2018

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenh...

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

12 december 2018

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommun...

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...