Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2018

Region Kronoberg satsar en halv miljard på Ljungby Lasarett

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att satsa en halv miljard på den fortsatta utvecklingen av Ljungby Lasarett.

Det är oerhört viktigt att vi investerar i vården i hela länet. De om- och tillbyggnader vi nu gör vid Ljungby lasarett kommer att innebära stora förbättringar för verksamheten och inte minst för patienterna, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Lasarettet Ljungby ska nu få större, moderna och fräschare lokaler. En om- och tillbyggnad ska göras för att få mer effektiva och ändamålsenliga lokaler för akuten, ambulansen, jourläkarcentralen, röntgen, operation och sterilcentralen.

Efter dagens beslut följer ett år för planering och projektering sedan beräknas bygget av tillbyggnaden ta två år. Arbetet med tillbyggnaden beräknas vara färdigt 2025.

Utbyggnaden kommer göras ut mot den nuvarande parkeringen. Av den anledningen ingår det även ett uppdrag att lösa parkeringsfrågan i kommande planeringsarbete.

Bedömning av kostnader

Nedan angivna belopp är baserade på 2018 års kostnadsnivå.

Fastighet

Byggnadsinvesteringen beräknas uppgå till 323 miljoner kronor.

Mark

Utvändig mark beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Utrustning

Utrustningsinvesteringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.

Konst

Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 3,2 miljoner kronor. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.

Provisorier och rivning

Kostnader för provisorier samt rivning av hus 4A beräknas uppgå till 13 miljoner kronor.

Kontakt

Anna Fransson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Magnus Fransson

Fastighetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 85

Relaterade nyheter

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Missade blodproppar anmäls enligt Lex Maria

9 april 2019

Region Kronoberg kommer att göra en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som sökte vård inom primärvården på grund av nytillkommen andfåddhet, senare avled

Planering igång: nya lokaler för barnhabiliteringen

4 april 2019

Region Kronobergs politiska ledning har gett regiondirektören ett uppdrag att se över möjligheten till nya lokaler för barnhabiliteringen i Växjö.

Förväxling av provsvar

4 april 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där två patienter som genomgått en cellprovsundersökning fått sina svar förväxlade på ett av länets sjukhus.