Fler nyheter

31 juli 2018

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Kronobergs samlade kompetens kring barn och ungdomars psykiska hälsa.

Genom att identifiera psykisk ohälsa i ett tidigt skede, kan barn, ungdomar och deras familjer lättare få hjälp att motverka negativa mönster innan de befäst eller förstärks. Därför kommer det förebyggande arbetet rikta sig till verksamheter som träffar många barn och ungdomar: kommunernas elevhälsa och primärvården.

Barn- och ungdomshälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser och vi har god kunskap om de förebyggande åtgärdernas betydelse. Genom att stötta våra samarbetspartners kan vi nå fler barn och ungdomar tidigt, vilket gör att de kanske kan slippa komma till oss över huvud taget, säger Mari Rydqvist, avdelningschef.

Stöd av specialteam

Uppdraget kommer att genomföras genom att erbjuda generellt stöd i form av utbildning, handledning och konsultation. Elevhälsan och primärvården kommer också erbjudas handledning och konsultation i avidentifierade individärenden.

Nu påbörjas arbetet med att sätta ihop ett team bestående av erfarna psykologer/psykoterapeuter, kuratorer och arbetsterapeuter från barn- och ungdomshälsan och från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som tillsammans ska genomföra uppdraget.

Förberedelserna pågår och teamet beräknas startas upp under 2019.

Fakta barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är Region Kronobergs första-linjen verksamhet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Mottagningen vänder sig till barn, unga och deras familjer som är i behov av stöd individuellt eller i grupp. Det kan röra sig om barn och unga med stressproblematik, oro/ångest rädsla eller som behöver stöd i olika livskriser.

För mer information

Barn- och ungdomshälsan: Mari Rydqvist
Barn- och ungdomspsykiatrin: Susann Winst

Mari Rydqvist

Avdelningschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 25 27, 0767-25 96 18

Susann Winst

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 61 42, 0767-25 96 47

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Öppet hus för sjuksköterskor

15 augusti 2018

Vill du vara med där det händer, och göra skillnad, varje dag. Är du snart nyexaminerad sjuksköterska? Eller erfaren och söker ny karriär? Välkommen på öppet hus i Region Kronoberg.

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...