Fler nyheter

18 februari 2019

Invånarna i Kronoberg ska inte vara berörda av läckta samtal

En säkerhetslucka hos en underleverantör för 1177 Vårdguiden på telefon har upptäckts och åtgärdats. Underleverantören har anlitats av tre andra regioner i landet. Invånare i Kronobergs län ska inte vara drabbade.