Fler nyheter

19 maj 2020

Region Kronoberg skriver till regeringen och riksdagens gruppledare med anledning av covid-19

Med anledning av coronapandemins ekonomiska konsekvenser har regionstyrelsen beslutat att skriva till regeringen och riksdagens gruppledare om behovet av ekonomisk kompensation för att möta de utmaningar Region Kronoberg står inför. De generella statsbidragen som regeringen tillskjutit skulle ge Kronoberg 132 miljoner kronor, vilket inte är tillräckligt för att täcka de uteblivna skatteintäkter som väntas med anledning av pandemin.

Vi välkomnar regeringens och samarbetspartiernas beslut att tillskjuta ytterligare 15 miljarder i generella statsbidrag till kommuner och regioner, men vi ser tyvärr att det inte räcker, därför har vi skrivit till regeringen för att uppmärksamma dem om de konsekvenser pandemin har fått och kommer att få för vår region, och varför nya ekonomiska resurser är nödvändiga säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Coronapandemin kostar, både på kort och lång sikt. 44 000 operationer har ställts in i Sverige och här i Kronoberg har bland annat mammografi och cellprov gått på halvfart. I kommunerna är situationen i äldreomsorgen otroligt ansträngd. Allt detta måste vi komma till bukt med så snart pandemin är över. För att klara det kommer både regionen och kommunerna behöva ökat stöd i form av mer pengar till välfärden. Det är vårt gemensamma budskap både till regeringen och till riksdagens partier som faktiskt beslutar om budget för landet, säger regionstyrelsens 2:e vice ordförande Henrietta Serrate (S).

Inställda operationer, minskade intäkter för länstrafiken och lägre skatteintäkter får stora konsekvenser för regionen framåt. Efter pandemin behöver regionen återställa det regionala välfärdsuppdraget och se till att kronobergarnas hälsa långsiktigt påverkas så lite som möjligt av de avbrott som skett under pandemin.

Med denna skrivelse till regeringen och riksdagens gruppledare vill vi föra en fortsatt nära dialog med regeringen och Sveriges regioner för att gemensamt finna lösningar på de utmaningar vi står inför, avslutar Mikael Johansson  (M).

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96
Henrietta Serrate (S)

Henrietta Serrate (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 18 84

Sven Sunesson (C)

Vi prioriterar att upprätthålla sjukvård, kollektivtrafik, stöd till näringsliv och kulturliv trots att skatteintäkterna minskar. Det ger oss möjlighet till en god välfärd och en bra tillväxt efter pandemin. Men det tär hårt på vår ekonomi. Därför behövs ett större stöd från riksdagen till Regionernas verksamhet säjer Sven Sunesson, Regionstyrelsens 1:e vice ordförande från Centerpartiet.

Sven Sunesson (C), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
0707-61 63 97
Det här är en e-postadress

Eva Johnsson (KD)

Vårt land har en åldrande befolkning som har rätt till att ställa höga krav på välfärden och sjukvården. Vi behöver ytterligare resurser till kommuner och regioner för att möta den utmaningen, både nu och när pandemin avtar.

Eva Johnsson (KD), ledamot i regionstyrelsen
0703-77 71 71
Det här är en e-postadress

Yngve Filipsson (L)

I Region Kronoberg har coronapandemin inneburit att den ordinarie vården har fått stå tillbaka. I ljuset av kraftigt minskade skatteintäkter krävs kraftfulla insatser av staten för att upprätthålla en god vård för kronobergarna.

Yngve Filipsson (L), ledamot i regionstyrelsen
0709-54 43 72
Det här är en e-postadress

Eva-Britt Svensson (V)

För att klara regionens verksamhet efter pandemin behövs ytterligare statsbidrag. Vår personal har haft en oerhört pressad arbetssituation, inställda operationer och behandlingar ska genomföras efter pandemin, pressen på psykiatrin efter social isolering ökar och för att klara bland annat detta, behöver regionen resursförstärkning.

Eva-Britt Svensson (V), ledamot i regionstyrelsen
0706-33 13 46
Det här är en e-postadress

Melena Jönsson (SD)

Nu har regeringen återigen möjligheten att visa om man tar Regionernas arbete med det ansvar som över tid skjutits över på desamma på tillräckligt stort alvar för att tillskjuta de medel som är nödvändiga för att klara lagstadgad verksamhet och kvalitet.

Melena Jönsson (SD), ledamot i regionstyrelsen
0703-59 49 83
Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

2 juni 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades:

Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

2 juni 2020

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspå...

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Regionstyrelsen sammanträder 2 juni

1 juni 2020

Tisdagen den 2 juni sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp: