Fler nyheter

17 augusti 2018

Region Kronoberg släpper musikvideo

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg låten ”Into your head” som handlar om sex och etikett för att uppmärksamma ämnet. Idag släpps musikvideon och i samband med stadsfesten ”Karl-Oskardagarna” i Växjö kommer den under lördagen att visas löpande på festens stora scen.

Kampanjen består dels av en kortare informationsfilm i form av en animerad musikvideo och dels av en riktig professionell låt för att kunna gå djupare in på ämnet och öka kontakten med målgruppen.

Vi kan inte förvänta oss att unga ska hitta till oss och lyssna på vad vi säger. Det är vår uppgift att hitta nya kanaler för att nå ut till målgruppen, säger Angelica Arvidsson, utvecklingsledare på folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg.

Nästan varannan ung utsatt

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport UngKAB15 har 40 procent av alla ungdomar och unga vuxna i Sverige mellan 16–29 år varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja.

Vi vill lyfta förmågan att bedöma var gränsen för sexuella övergrepp går och öka kunskapen om rätten att bestämma över sin egen kropp, säger Angelica Arvidsson.

I rapporten framgår även att det är mycket vanligt med tjatsex eller övertalning till sexuella handlingar och att det finns brister, framför allt bland killar, i förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp.

Vi tror inte på att anklaga, utan fokuserar på att upplysa om vad som är okej och inte okej. Alla ska veta sina rättigheter och skyldigheter, säger hon.

Tidigare animerad film fick stort genomslag

Region Kronoberg släppte filmen ”The Test” för ett år sen. Syftet med den filmen är att uppmärksamma egenprovtagning för klamydia i Kronobergs län och filmen fick stor spridning både nationellt och internationellt. På Youtube har den över 90 000 visningar. Filmens skådespelare är animerade lerfigurer i form av snoppar och snippor och så är det även i den nya musikvideon med lersnippan Miss Jay Jay i spetsen.

Jag vet ingen region eller myndighet som kommunicerat om samtycke på det här sättet tidigare, säger hon.

Vad säger lagen?

Alla sexuella handlingar mot någons vilja är ett övergrepp. Enligt den nya sexualbrottslagstiftningen som träder i kraft 1 juli 2018 är grundprincipen att sex ska vara frivilligt. Är det inte frivilligt så är det olagligt.

Se filmen på Youtube

Lyssna på låten Into your head på Spotify

Kontakt

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 93, 0709-67 32 52

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.