Fler nyheter

25 september 2018

Region Kronoberg ställer sig bakom förslag till tarmcancerscreening

För att förbättra möjligheterna att upptäcka änd- och tjocktarmscancer i ett tidigt skede ställer sig hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg bakom en rekommendation från Socialstyrelsen om att införa tarmscreening under 2019.

Genom att erbjuda screening för tarmcancer det år man fyller 60 år hoppas vi i tidigt skede kunna upptäcka och därmed förbättra möjligheten till tillfrisknande för fler, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Tjock- och ändtarmscancer drabbar årligen cirka 1400 personer i södra Sverige. Förslaget som hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslut om, innebär att Region Kronoberg med början under nästa år, bjuder in den årskull som det året fyller 60 år till en undersökning/screening. Samt att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för det fortsatta screeningsarbetet.  

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer är två av de vanligaste cancerformerna i Sverige, förhoppningen är att vi på sikt kan få igång ett bra och strukturerat screeningsprogram med hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.  

För mer information:

Anna Fransson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...