Fler nyheter

25 september 2018

Region Kronoberg ställer sig bakom förslag till tarmcancerscreening

För att förbättra möjligheterna att upptäcka änd- och tjocktarmscancer i ett tidigt skede ställer sig hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg bakom en rekommendation från Socialstyrelsen om att införa tarmscreening under 2019.

Genom att erbjuda screening för tarmcancer det år man fyller 60 år hoppas vi i tidigt skede kunna upptäcka och därmed förbättra möjligheten till tillfrisknande för fler, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Tjock- och ändtarmscancer drabbar årligen cirka 1400 personer i södra Sverige. Förslaget som hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslut om, innebär att Region Kronoberg med början under nästa år, bjuder in den årskull som det året fyller 60 år till en undersökning/screening. Samt att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för det fortsatta screeningsarbetet.  

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer är två av de vanligaste cancerformerna i Sverige, förhoppningen är att vi på sikt kan få igång ett bra och strukturerat screeningsprogram med hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.  

För mer information:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.