Fler nyheter

25 september 2018

Region Kronoberg ställer sig bakom förslag till tarmcancerscreening

För att förbättra möjligheterna att upptäcka änd- och tjocktarmscancer i ett tidigt skede ställer sig hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg bakom en rekommendation från Socialstyrelsen om att införa tarmscreening under 2019.

Genom att erbjuda screening för tarmcancer det år man fyller 60 år hoppas vi i tidigt skede kunna upptäcka och därmed förbättra möjligheten till tillfrisknande för fler, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Tjock- och ändtarmscancer drabbar årligen cirka 1400 personer i södra Sverige. Förslaget som hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslut om, innebär att Region Kronoberg med början under nästa år, bjuder in den årskull som det året fyller 60 år till en undersökning/screening. Samt att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för det fortsatta screeningsarbetet.  

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer är två av de vanligaste cancerformerna i Sverige, förhoppningen är att vi på sikt kan få igång ett bra och strukturerat screeningsprogram med hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.  

För mer information:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.