Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

21 juni 2018

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser.

Stödet riktar sig till småföretag inom naturturism som:

  • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden.
  • har en årlig omsättning på minst 500 000 kr och högst 3 miljoner kronor.
  • har sin ekonomi i ordning.

Insatser som man kan söka stöd för

  • Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019.
  • Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Läs mer om hur du ansöker om ekonomiskt stöd

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Relaterade nyheter

Medborgarscen – allas vår scen

13 november 2018

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få större plats på teatern. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbud...

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

8 november 2018

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotenti...

274 kronobergare teståker kollektivtrafiken i november

31 oktober 2018

Under november månad kommer 274 kronobergare att bidra till att det blir cirka 6 500 färre bilresor i länet. ”Det finns de som måste ta bilen till jobbet av olika anledningar. Men det finns också de s...

Shanghai-Dubai-Markaryd. Historien om hur nobel kom till Markaryd

31 oktober 2018

I veckan pågår konferensen 250 möjligheter i Jönköping. Här samlas praktiker och forskare för att lära och utbyta erfarenheter kring att utveckla kommuner och platser. I år har jag fått möjligheten at...