Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

21 juni 2018

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser.

Stödet riktar sig till småföretag inom naturturism som:

  • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden.
  • har en årlig omsättning på minst 500 000 kr och högst 3 miljoner kronor.
  • har sin ekonomi i ordning.

Insatser som man kan söka stöd för

  • Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019.
  • Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Läs mer om hur du ansöker om ekonomiskt stöd

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Relaterade nyheter

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...

Länets kulturskapare får stipendier av Region Kronoberg

5 juni 2018

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2018 års kulturstipendier tilldelas Jan Carleklev, Hanna Storby, Anna-Karin Arvidsson, Liv A...