Fler nyheter

20 februari 2018

Region Kronoberg tillför 165 miljoner till hälso- och sjukvården

I dag beslutade regionstyrelsen för Region Kronoberg om att tillföra cirka 165 miljoner till hälso- och sjukvården. Pengar som till största delen kommer att användas för satsningar när det gäller jämlik och nära vård, attraktiv arbetsgivare. Vilket bland annat omfattar satsningar för äldre, nya resurser kopplat till barn- och ungdomspsykiatrin samt vårdpersonal inom Region Kronobergs dygnet-runt verksamhet.

Styrelsen beslutade att följa det förslag som majoriteten i regionstyrelsen, bestående av S, V och MP, lade fram. SD röstade för förslaget och M, C, L och KD deltog ej i beslutet.

Den så kallade tilläggsbudgeten omfattar drygt 200 miljoner kronor och innehåller en rad satsningar. Några av satsningarna, cirka 67 miljoner är avsedda att stärka Region Kronobergs attraktiva varumärke ytterligare genom satsningar som extra kompensation för nattarbete och OB-arbete inom vårdens dygnet-runt-verksamhet.

Det känns bra att vi nu har fått igenom satsningar även för undersköterskor och övriga som arbetar obekväm arbetstid inom vården, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S). Sedan tidigare finns ju satsningar för sjuksköterskegruppen, en satsning som vi nu utökar.

Inom personalområdet avsätts pengar även för att stimulera fler att vidareutbilda sig vad gäller akademiska specialistutbildningar inom hälso- och sjukvården. För sjuksköterskor och undersköterskor tillförs 15 miljoner för arbetet med en karriärtrappa.  

Äldrehälsa och rätt använd kompetens

Det lyckade arbetet med Äldrehälsa Kronoberg går vidare. 24 miljoner avsätts dessutom för att möjliggöra att länets äldre får en fast vårdkontakt som känner patienten och dennes vårdbehov och därmed kan hjälpa till att så smidigt som möjligt lotsa till den vård patienten behöver.

För att avlasta vårdpersonal så att de kan få tid till mer patientnära arbete fortsätter satsningarna på att införa servicepersonal som hanterar det viktiga och nödvändiga arbetet med ” stöd- och kringarbete” inom vårdverksamheten.

Övriga satsningar

Barn- och ungdomspsykiatrin - externa resurser och förbättrat arbete med individuella vårdplaner

Ambulanssjukvården – dygnambulans i Lessebo kommun, ökade resurser för ambulanssjukvård

Ökad befolkning – tandvård, kuratorsverksamhet, förlossningsverksamhet

Digitalisering – artrosskola med mera, central utveckling gällande digitalisering

Hyroberoende – kompensering inom ramen för att inte längre vara beroende av hyrpersonal

Charlotta Svanberg (S)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Charlotta är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i FoU-beredningen och ersättare i regionstyrelsen och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 36

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...