Fler nyheter

14 juni 2019

Region Kronoberg upphandlar IT-system för radiologi och klinisk fysiologi

Mot bakgrund av att avtalet för nuvarande IT system för radiologi och klinisk fysiologi behöver förnyas 2020, har Region Kronoberg beslutat att gå ut med en upphandling om nytt system.

Under 2016 påbörjades införandet av ett röntgensystem men trots flera insatser har systemet inte nått upp till den nivå som Region Kronoberg krävde i samband med upphandlingen. Därför kommer regionen påbörja arbetet med att upphandla ett nytt system under hösten 2019.

Jag tycker att det är tråkigt att vi nu tvingas påbörja planeringen för hur vi på sikt ska fasa ut det nuvarande systemet, men systemet har inte nått upp till den nivå som vi förväntade oss, säger Fredrik Larsson, verksamhetschef för röntgen inom Region Kronoberg.

Under tiden från införandet har Region Kronoberg upplevt ett gott samarbetsklimat med leverantören GE Healthcare men supporten och arbetet med att åtgärda de brister och avsteg från upphandlingens ”skallkrav” har efter tre år inte åtgärdats och därför börjar nu samtal med leverantören om fortsatt samarbete.

Det är viktigt att komma ihåg att det är det som vi kallar för RIS och PACS, som vi inte är nöjda med inom Region Kronoberg. Vi har flera andra produkter från General Electric (GE) som vi är nöjda med, säger verksamhetschef Fredrik Larsson.

Kontakt

Fredrik Larsson

verksamhetschef röntgen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 50, 0767-25 97 33