Fler nyheter

18 juli 2019

Region Kronoberg utökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver gymnasiet även arbeta med grundskolan.

Att utöka bidraget till UF är en av vägarna för att fostra blivande entreprenörer och företag i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg finansierar ett antal organisationer genom årligt driftsanslag – däribland Ung företagsamhet Kronoberg. Ung företagsamhet Kronoberg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

Med ett ökat driftsbidrag har vi nu möjlighet att lägga mer personalresurser på vårt arbete med grundskolan. Det betyder att vi kan besöka fler skolor, ha kontakt med fler lärare och elever för att inspirera kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan. Ju tidigare man får träna dessa förmågor desto bättre för både individ och samhällsutvecklingen, säger Sara Almkvist, regionchef på Ung företagsamhet Kronoberg.

Ung företagsamhets arbete i grundskolan innebär främst att erbjuda verktyg för att kunna undervisa i entreprenörskap, bygga broar mellan skola och näringsliv samt att skapa motivation genom att eleverna får verklighetsbaserade uppgifter.

UF har sedan tidigare haft en del aktiviteter med grundskolan, bland annat Höjdarkonsulterna i Uppvidinge kommun, som de nu kan utveckla. Med Region Kronobergs driftsbidrag ska UF:s verksamhet särskilt utvecklas inom följande områden:

  • Att UF ska vara tillgängligt för alla – oavsett kön, gymnasieprogram och kommun.
  • Att UF även kan medverka i relevanta samarbeten med grundskolan vilket kan utgöras av såväl strategiska samarbeten som direkta aktiviteter.

I linje med den regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg

För att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Kronoberg valt att gå in i en överenskommelse med UF. UF är en av de regionala aktörer som samhandlar för att uppnå strategins mål, och bidrar till den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronobergs målområde ”Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. Verksamheten bedrivs inom prioriteringen ”Utveckla diversifiering och innovationsförmåga”.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Sara Almkvist

Regionchef Ung företagsamhet Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-82 66 37

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.