Fler nyheter

18 juli 2019

Region Kronoberg utökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver gymnasiet även arbeta med grundskolan.

Att utöka bidraget till UF är en av vägarna för att fostra blivande entreprenörer och företag i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg finansierar ett antal organisationer genom årligt driftsanslag – däribland Ung företagsamhet Kronoberg. Ung företagsamhet Kronoberg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

Med ett ökat driftsbidrag har vi nu möjlighet att lägga mer personalresurser på vårt arbete med grundskolan. Det betyder att vi kan besöka fler skolor, ha kontakt med fler lärare och elever för att inspirera kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan. Ju tidigare man får träna dessa förmågor desto bättre för både individ och samhällsutvecklingen, säger Sara Almkvist, regionchef på Ung företagsamhet Kronoberg.

Ung företagsamhets arbete i grundskolan innebär främst att erbjuda verktyg för att kunna undervisa i entreprenörskap, bygga broar mellan skola och näringsliv samt att skapa motivation genom att eleverna får verklighetsbaserade uppgifter.

UF har sedan tidigare haft en del aktiviteter med grundskolan, bland annat Höjdarkonsulterna i Uppvidinge kommun, som de nu kan utveckla. Med Region Kronobergs driftsbidrag ska UF:s verksamhet särskilt utvecklas inom följande områden:

  • Att UF ska vara tillgängligt för alla – oavsett kön, gymnasieprogram och kommun.
  • Att UF även kan medverka i relevanta samarbeten med grundskolan vilket kan utgöras av såväl strategiska samarbeten som direkta aktiviteter.

I linje med den regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg

För att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Kronoberg valt att gå in i en överenskommelse med UF. UF är en av de regionala aktörer som samhandlar för att uppnå strategins mål, och bidrar till den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronobergs målområde ”Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. Verksamheten bedrivs inom prioriteringen ”Utveckla diversifiering och innovationsförmåga”.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Sara Almkvist

Regionchef Ung företagsamhet Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-82 66 37

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...