Fler nyheter

18 juli 2019

Region Kronoberg utökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver gymnasiet även arbeta med grundskolan.

Att utöka bidraget till UF är en av vägarna för att fostra blivande entreprenörer och företag i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg finansierar ett antal organisationer genom årligt driftsanslag – däribland Ung företagsamhet Kronoberg. Ung företagsamhet Kronoberg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

Med ett ökat driftsbidrag har vi nu möjlighet att lägga mer personalresurser på vårt arbete med grundskolan. Det betyder att vi kan besöka fler skolor, ha kontakt med fler lärare och elever för att inspirera kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan. Ju tidigare man får träna dessa förmågor desto bättre för både individ och samhällsutvecklingen, säger Sara Almkvist, regionchef på Ung företagsamhet Kronoberg.

Ung företagsamhets arbete i grundskolan innebär främst att erbjuda verktyg för att kunna undervisa i entreprenörskap, bygga broar mellan skola och näringsliv samt att skapa motivation genom att eleverna får verklighetsbaserade uppgifter.

UF har sedan tidigare haft en del aktiviteter med grundskolan, bland annat Höjdarkonsulterna i Uppvidinge kommun, som de nu kan utveckla. Med Region Kronobergs driftsbidrag ska UF:s verksamhet särskilt utvecklas inom följande områden:

  • Att UF ska vara tillgängligt för alla – oavsett kön, gymnasieprogram och kommun.
  • Att UF även kan medverka i relevanta samarbeten med grundskolan vilket kan utgöras av såväl strategiska samarbeten som direkta aktiviteter.

I linje med den regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg

För att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Kronoberg valt att gå in i en överenskommelse med UF. UF är en av de regionala aktörer som samhandlar för att uppnå strategins mål, och bidrar till den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronobergs målområde ”Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. Verksamheten bedrivs inom prioriteringen ”Utveckla diversifiering och innovationsförmåga”.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Sara Almkvist

Regionchef Ung företagsamhet Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-82 66 37

Relaterade nyheter

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

11 december 2019

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 milj...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.