Fler nyheter

10 november 2017

Region Kronoberg utökar sina lokaler

I Dockanhuset på Norra Esplanaden i Växjö finns idag Region Kronobergs verksamheter Vårdcentralen Centrum, Familjehälsan, ungdomsmottagningen och Barnahus. Nu väljer Region Kronoberg att utöka sina lokaler ytterligare och hyr från januari 2018 3600 kvm till i fastigheten.

Vi ser utökningen av lokaler som en stor möjlighet att skapa attraktiva vårdmiljöer för såväl våra patienter som medarbetare. Vi har idag begränsade utrymmen på Centrallasarettet i Växjö och vissa lokaler är i behov av renovering. Utökningen i Dockanhuset ger oss möjlighet att renovera och bygga ut centrallasarettet, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Till Dockanhuset flyttar under våren Sesammottagningen och GCK (gynekologisk cellprovtagning) och planering pågår för vilka fler verksamheter som ska vara i lokalerna i Dockan. Efter beslut kommer ett omfattande arbete göras för att anpassa lokalerna.

För mer information, kontakta

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Jörgen Tagesson

Planeringsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 82, 0709-84 46 80