Fler nyheter

15 januari 2019

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronobergs politiska ledning att regiondirektören undersöker.

Regionstyrelsens arbetsutskott har idag gett regiondirektören i uppdrag att undersöka om ett nytt sjukhus utanför stadskärnan skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Förstudien kommer att bli ett viktigt underlag för ett kommande beslut om hur vi går vidare, det vill säga om vi ska bygga nytt eller fortsätta att bygga om och till nuvarande Centrallasarettet, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).     

Vårdutveckling, befolkningsökning, nya vårdbehov och arbetssätt skulle komma att kräva omfattande om- och tillbyggnationer av Centrallasarettet Växjö under lång tid framöver. Den fastighetsutvecklingsplan som finns idag beskriver förändringar som påverkar hela sjukhusområdet, och med kostnader som beräknas landa på omkring 7 miljarder kronor utifrån 2018 års kostnadsläge.

Att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att anpassa nuvarande sjukhus i Växjö för framtiden, kommer att vara påfrestande för både patienter och personal. Det är en av anledningarna till att vi nu vill undersöka andra lösningar, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Enligt regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) är en ytterligare anledning att nuvarande sjukhusplacering begränsar tillgängligheten till sjukhuset och även möjligheterna att expandera och utveckla verksamheten över tid.

Om vi bygger ett helt nytt sjukhus behöver vi inte begränsas av vare sig nuvarande läge eller nuvarande lokaler. Till exempel har vi större möjligheter att utnyttja ytorna mer effektivt och bygga ännu mer miljösmart och kostnadseffektivt. Vi får även bättre möjligheter att underlätta för ambulanstransporter, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Att vi skulle kunna erbjuda ett nytt sjukhus med moderna lokaler inom cirka åtta år, istället för om 30 till 40 år, känns så klart också lockande, säger Mikael Johansson (M).

Nu startar ett intensivt utredningsarbete

Förutom grundläggande utredningsarbete kommer Region Kronoberg och Växjö kommun tillsammans värdera lämpliga markområden för ett eventuellt nytt sjukhus.

Det här är ett viktigt uppdrag! Min förhoppning är att kunna presentera ett underlag med kostnadskalkyl och förslag på eventuell placering senast i slutet av mars, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Under utredningsarbetet pausas planerad rivning av det hus som tidigare rymde Vårdcentralen Strandbjörket och sjukhustandvården på dagens sjukhusområde och bygget av ett nytt hus i anslutning till nuvarande sjukhus, det så kallade hus L.

Vi kommer att fortsätta genomföra en del mindre förändringar på Centrallasarettet Växjö under utredningsperioden. Om vi bygger ett nytt sjukhus kommer vi även att utföra insatser som är nödvändiga på nuvarande sjukhus, innan vi har ett nytt sjukhus på plats, berättar regiondirektör Martin Myrskog.

För mer information

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

9 april 2019

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation...

Missade blodproppar anmäls enligt Lex Maria

9 april 2019

Region Kronoberg kommer att göra en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som sökte vård inom primärvården på grund av nytillkommen andfåddhet, senare avled