Fler nyheter

12 december 2017

Region Kronoberg vill se bättre samordning mellan buss och tåg

För att skapa ännu bättre förutsättningar för samhällen i Region Kronoberg att utvecklas och för att knyta de tre residensstäderna, Karlskrona, Kalmar och Växjö närmare varandra har en utredning genomförts där framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg varit i fokus. Utredningen utgör en viktig beståndsdel för Region Kronobergs fortsatta arbete för att uppdatera länets trafikförsörjningsprogram.

En väl fungerande kollektivtrafik är betydelsefull för länets utveckling. Kollektivtrafiken knyter orter närmare varandra och med goda pendlingsmöjligheter skapas möjligheter för pendlare att leva även utanför de större städerna. Dessutom bidrar en välplanerad kollektivtrafik till minska miljöpåverkan och en förbättrad folkhälsa.

Region Kronoberg vill se en förbättrad järnvägstrafik mellan sydostområdets tre residensstäder men även en förbättring vidare från Kronoberg till andra delar av Sverige, till exempel via Kust-till-kustbanan. 

Det är viktigt att de skattemedel som läggs på både kollektivtrafik och på övrig verksamhet används på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt. Om vi ska satsa på utvecklad tågtrafik mot Kalmar och Karlskrona måste därför de samhällsekonomiska aspekterna väga tungt, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Regionstyrelsens arbetsutskott har därför under sitt möte idag, beslutat att utifrån den utredning som tittat på och tagit fram ett antal förslag till förbättrad kollektivtrafik i sydostområdet rekommendera Region Kronobergs trafiknämnd följande:

Att utreda möjligheterna att på kort sikt förbättra samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag (Jämförelsealternativet) samt vilka konsekvenser det medför för senare redogörelse i regionstyrelsen.

En viktig del i det fortsatt arbetet för att skapa en attraktiv kollektivtrafik i sydost är den dialog som nu kommer att starta med Lessebo och Växjö kommun samt grannlänen Kalmar och Blekinge.

Det är viktigt att det finns en samsyn mellan Region Kronoberg och kommunerna om att det är viktigt att tänka på ortsutveckling i sin helhet när tågsatsningar diskuteras. Tågtrafik kan vara en viktig pusselbit i att utveckla en ort men flera delar behövs för att arbetet ska vara framgångsrikt och här har kommunerna ett stort ansvar, säger Robert Olesen (S) första vice ordförande i regionstyrelsen.

För mer information:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45
Robert Olesen (S)

Robert Olesen (S)

1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ordförande i regionstyrelsens personalutskott, ledamot i pensionärsrådet samt ersättare i samverkansnä...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 15

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...