Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 november 2019

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.

Vi har inrett tio rum med bara begagnade möbler och fått mycket bättre arbetsmiljö för medarbetare.

Det gav dem hållbarhetspriset på 35.000 kronor.

Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef och Biljana Cvetkovski, avdelningschef på klinisk patologi och cytologi berättar om arbetet:

Med tanke på miljön, att kunna använda alla befintliga resurser till kommande projekt, återbruk, och sist men inte minst, besparingsperspektiv, undersökte vi möjligheten att ärva möbler från olika kliniker och materialförrådet.

Dessutom är det A och O för kliniken att man skapar en kultur som involverar samtliga medarbetare där även miljöfrågor är del av helheten.

Vi vill tacka alla medarbetare som varit öppna för detta, alla är nöjda. Och tack till de som hjälpt oss med transporter så att vi fått en bättre arbetsmiljö.

Prischecken på 35.000 kronor ska de använda till kvalitetsutveckling.

Juryns motivering:

”Genom att återanvända befintliga produkter har pristagarna bidragit till minskad klimat- och miljöpåverkan, ekonomiska besparingar och att uppnå mål i regionens hållbarhetsprogram. Initiativet, som genomförts gemensamt i arbetsgruppen, har även lett till ökad delaktighet och nöjda medarbetare som vet att de bidrar till en hållbar miljö.”

Andra pris till matsvinn

Serviceteamet i regionhuset (som bland annat sköter lokalvård, reception och personalrestaurangen) fick ta emot en check på 15.000 kronor för sitt arbete med att minska matsvinnet och använda färre engångsartiklar (t ex pappersmuggar). Juryn framhåller i sin motivering att arbetet bidrar till att Region Kronoberg uppnår målen i regionens hållbarhetsprogram.

Juryn bedömer bidragen utifrån följande kriterier:

  • Minskar påtagligt verksamhetens miljöpåverkan och bidrar även positivt till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Är nytänkande.
  • Bidrar till att målen i Region Kronobergs hållbarhetsprogram kan uppnås.
  • Är spridningsbart.

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

27 november 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till körledaren och musikpedagogen David Newkumet, Grasha Schreiber o...

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

26 november 2019

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att fl...