Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 november 2019

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.

Vi har inrett tio rum med bara begagnade möbler och fått mycket bättre arbetsmiljö för medarbetare.

Det gav dem hållbarhetspriset på 35.000 kronor.

Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef och Biljana Cvetkovski, avdelningschef på klinisk patologi och cytologi berättar om arbetet:

Med tanke på miljön, att kunna använda alla befintliga resurser till kommande projekt, återbruk, och sist men inte minst, besparingsperspektiv, undersökte vi möjligheten att ärva möbler från olika kliniker och materialförrådet.

Dessutom är det A och O för kliniken att man skapar en kultur som involverar samtliga medarbetare där även miljöfrågor är del av helheten.

Vi vill tacka alla medarbetare som varit öppna för detta, alla är nöjda. Och tack till de som hjälpt oss med transporter så att vi fått en bättre arbetsmiljö.

Prischecken på 35.000 kronor ska de använda till kvalitetsutveckling.

Juryns motivering:

”Genom att återanvända befintliga produkter har pristagarna bidragit till minskad klimat- och miljöpåverkan, ekonomiska besparingar och att uppnå mål i regionens hållbarhetsprogram. Initiativet, som genomförts gemensamt i arbetsgruppen, har även lett till ökad delaktighet och nöjda medarbetare som vet att de bidrar till en hållbar miljö.”

Andra pris till matsvinn

Serviceteamet i regionhuset (som bland annat sköter lokalvård, reception och personalrestaurangen) fick ta emot en check på 15.000 kronor för sitt arbete med att minska matsvinnet och använda färre engångsartiklar (t ex pappersmuggar). Juryn framhåller i sin motivering att arbetet bidrar till att Region Kronoberg uppnår målen i regionens hållbarhetsprogram.

Juryn bedömer bidragen utifrån följande kriterier:

  • Minskar påtagligt verksamhetens miljöpåverkan och bidrar även positivt till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Är nytänkande.
  • Bidrar till att målen i Region Kronobergs hållbarhetsprogram kan uppnås.
  • Är spridningsbart.

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...