Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 november 2019

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.

Vi har inrett tio rum med bara begagnade möbler och fått mycket bättre arbetsmiljö för medarbetare.

Det gav dem hållbarhetspriset på 35.000 kronor.

Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef och Biljana Cvetkovski, avdelningschef på klinisk patologi och cytologi berättar om arbetet:

Med tanke på miljön, att kunna använda alla befintliga resurser till kommande projekt, återbruk, och sist men inte minst, besparingsperspektiv, undersökte vi möjligheten att ärva möbler från olika kliniker och materialförrådet.

Dessutom är det A och O för kliniken att man skapar en kultur som involverar samtliga medarbetare där även miljöfrågor är del av helheten.

Vi vill tacka alla medarbetare som varit öppna för detta, alla är nöjda. Och tack till de som hjälpt oss med transporter så att vi fått en bättre arbetsmiljö.

Prischecken på 35.000 kronor ska de använda till kvalitetsutveckling.

Juryns motivering:

”Genom att återanvända befintliga produkter har pristagarna bidragit till minskad klimat- och miljöpåverkan, ekonomiska besparingar och att uppnå mål i regionens hållbarhetsprogram. Initiativet, som genomförts gemensamt i arbetsgruppen, har även lett till ökad delaktighet och nöjda medarbetare som vet att de bidrar till en hållbar miljö.”

Andra pris till matsvinn

Serviceteamet i regionhuset (som bland annat sköter lokalvård, reception och personalrestaurangen) fick ta emot en check på 15.000 kronor för sitt arbete med att minska matsvinnet och använda färre engångsartiklar (t ex pappersmuggar). Juryn framhåller i sin motivering att arbetet bidrar till att Region Kronoberg uppnår målen i regionens hållbarhetsprogram.

Juryn bedömer bidragen utifrån följande kriterier:

  • Minskar påtagligt verksamhetens miljöpåverkan och bidrar även positivt till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Är nytänkande.
  • Bidrar till att målen i Region Kronobergs hållbarhetsprogram kan uppnås.
  • Är spridningsbart.

Relaterade nyheter

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.

Vårdbesök för patienter över 70 år ställs in

1 april 2020

Från och med måndag den 6 april skjuter Region Kronoberg upp alla mottagningsbesök som kan vänta för personer över 70 år. Det gäller besök i hela vården så som sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och p...

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...