Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 november 2019

Och vinnarna är … barndagvården!

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Emma Westin och Nina Heinrich som är barnsjuksköterskor på barn- och ungdomsklinikens barndagvård har arbetat för att alla barn ska få goda förberedelser och ett tryggt besök i samband med anestesi.

Barndagvården har bland annat jobbat med bildstöd, film och förberedelsebesök. Förberedelserna sker nu på barnkliniken som har en barnanpassad miljö för större trygghet och minskat användande av lugnande mediciner.

Genom barnanpassade förberedelser ville vi ge barnen en trygg upplevelse utan lugnande läkemedel, en upplevelse som de kan ta med sig och ha nytta av genom hela livet.

Kvalitetsarbetet har förkortat förberedelsetiden på operation. Detta har gett ekonomiska vinster eftersom tiden på en operationsavdelning är dyrare än på barndagvården. Detta leder också till att fler kan bli opererade, och att vårdköerna förkortas.

Juryns motivering:

”Ett uthålligt och systematiskt utvecklingsarbete, med en tydlig problemformulering och hög delaktighet för patient och närstående, har gett ett klart förbättrat resultat. En god investering för framtiden – med trygga barn, kraftfull minskning av lugnande läkemedel och minskad förberedelsetid på operation.”

Förutom äran fick vinnarna en check på 50 000 kronor, diplom och ett vandringspris i form av en glaspjäs.

Fler vinnare

På andraplats med en check på 20.000 kronor kom bidraget "Billigare och bättre kvalitetskontroll av plasma" från klinisk kemi och transfusionsmedicin. De har gått från manuell bearbetning till att använda en automatiserad metod med befintlig teknik. Kvalitetsarbetet har lett till införandet av en tids- och resursbesparande metod som fått internationell spridning.

Tredjepriset på 10.000 kronor gick till "Patientstyrd sedering vid coloscopi" från operationsenheten Ljungby. Bidraget fokuserar på att ge patienten eget ansvar att bedöma och behandla sin smärta, vilket har resulterat i ökad tillgänglighet samt mer nöjda patienter och operatörer.

De här kriterierna har juryn tagit med i sin bedömning:

 • Visar på nytta för invånarna
 • En effektiv process ur flera perspektiv
 • Tydligt mål och mätbart resultat
 • Nytänkande
 • Spridningsbart

Juryn bestod av

 • Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
 • Kristina Jordevik, kommunikationsdirektör
 • Andreas Liljenrud, verksamhetschef, regional utveckling
 • Mattias Einarsson, telefonist
 • Lisa Öberg, forskningssekreterare
 • Richard Claesson, biträdande sjukhuschef

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...