Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

15 november 2019

Och vinnarna är … barndagvården!

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Emma Westin och Nina Heinrich som är barnsjuksköterskor på barn- och ungdomsklinikens barndagvård har arbetat för att alla barn ska få goda förberedelser och ett tryggt besök i samband med anestesi.

Barndagvården har bland annat jobbat med bildstöd, film och förberedelsebesök. Förberedelserna sker nu på barnkliniken som har en barnanpassad miljö för större trygghet och minskat användande av lugnande mediciner.

Genom barnanpassade förberedelser ville vi ge barnen en trygg upplevelse utan lugnande läkemedel, en upplevelse som de kan ta med sig och ha nytta av genom hela livet.

Kvalitetsarbetet har förkortat förberedelsetiden på operation. Detta har gett ekonomiska vinster eftersom tiden på en operationsavdelning är dyrare än på barndagvården. Detta leder också till att fler kan bli opererade, och att vårdköerna förkortas.

Juryns motivering:

”Ett uthålligt och systematiskt utvecklingsarbete, med en tydlig problemformulering och hög delaktighet för patient och närstående, har gett ett klart förbättrat resultat. En god investering för framtiden – med trygga barn, kraftfull minskning av lugnande läkemedel och minskad förberedelsetid på operation.”

Förutom äran fick vinnarna en check på 50 000 kronor, diplom och ett vandringspris i form av en glaspjäs.

Fler vinnare

På andraplats med en check på 20.000 kronor kom bidraget "Billigare och bättre kvalitetskontroll av plasma" från klinisk kemi och transfusionsmedicin. De har gått från manuell bearbetning till att använda en automatiserad metod med befintlig teknik. Kvalitetsarbetet har lett till införandet av en tids- och resursbesparande metod som fått internationell spridning.

Tredjepriset på 10.000 kronor gick till "Patientstyrd sedering vid coloscopi" från operationsenheten Ljungby. Bidraget fokuserar på att ge patienten eget ansvar att bedöma och behandla sin smärta, vilket har resulterat i ökad tillgänglighet samt mer nöjda patienter och operatörer.

De här kriterierna har juryn tagit med i sin bedömning:

 • Visar på nytta för invånarna
 • En effektiv process ur flera perspektiv
 • Tydligt mål och mätbart resultat
 • Nytänkande
 • Spridningsbart

Juryn bestod av

 • Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
 • Kristina Jordevik, kommunikationsdirektör
 • Andreas Liljenrud, verksamhetschef, regional utveckling
 • Mattias Einarsson, telefonist
 • Lisa Öberg, forskningssekreterare
 • Richard Claesson, biträdande sjukhuschef

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

2 december 2019

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till...

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

27 november 2019

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionl...