Fler nyheter

14 februari 2018

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.

Region Kronoberg satsar på att stimulera medarbetarna att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt dels genom att skjuta till medel, dels genom att låta dem ägna sig åt forskning på en del av sin arbetstid. Detta är också ett led i att göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare och det finns en förhoppning om att fler disputerade medarbetare ska stanna kvar i verksamheten. På så vis kan en positiv spiral byggas upp där forskningsresultaten lättare kan få genomslag i vården och fler forskningsintresserade medarbetare söker sig till Region Kronoberg.

Jag ser det som ett lyft för Region Kronoberg och möjligheterna att behålla personal och att rekrytera i framtiden, säger Carin Högstedt (V), ordförande i FoU-beredningen.

För att ytterligare öka sin attraktivitet som arbetsgivare satsar Region Kronoberg på sjuksköterskornas kompetensutveckling genom att utbilda sjuksköterskor till forskningssjuksköterskor. Det är en långsiktig utbildningssatsning som kommer att pågå under flera år och ger individen nya möjligheter att medverka i forsknings- och utvecklingsarbete.

Att vi kan utbilda fler forskningssjuksköterskor stärker regionens struktur för forskning och utveckling, så att vi kan bli bättre rustade för att kunna genomföra forskningsprojekt. Vi kommer att utlysa en del av medlen till medarbetarna att söka för forsknings-och utvecklingsprojekt. Vi räknar också med att kunna skapa möjligheter för ytterligare medarbetare att genomföra doktorandstudier. Allt detta bidrar till att öka kvaliteten i vården vi erbjuder, säger Birgitta Grahn, verksamhetschef FoU Kronoberg.

FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen att anta den budget för forskningsmedlen som beredningen beslutade om vid sitt sammanträde på tisdagen.

Förslag till budget

Fördelning av särskilda forsknings- och utvecklingsmedel 2018–2020 (tkr).

  2018 2019 2020
Utveckling och innovation 2 200 1 500 1 500
Utveckling av egna medarbetare, medverkan i FoU 2 500 2 500 2 500
Insatser kopplat till avtal med Linnéuniversitetet 300 500 500
Övrigt   500 500
Summa 5 000 5 000 5 000

 

Information om regionens forskningsenhet och vilka forskningsprojekt som pågår just nu

Kontakt

Birgitta Grahn

Verksamhetschef FoU Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 81, 0709-84 49 72

Carin Högstedt

Ordförande i FoU-beredningen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-21 49 59

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...