Fler nyheter

14 februari 2018

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.

Region Kronoberg satsar på att stimulera medarbetarna att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt dels genom att skjuta till medel, dels genom att låta dem ägna sig åt forskning på en del av sin arbetstid. Detta är också ett led i att göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare och det finns en förhoppning om att fler disputerade medarbetare ska stanna kvar i verksamheten. På så vis kan en positiv spiral byggas upp där forskningsresultaten lättare kan få genomslag i vården och fler forskningsintresserade medarbetare söker sig till Region Kronoberg.

Jag ser det som ett lyft för Region Kronoberg och möjligheterna att behålla personal och att rekrytera i framtiden, säger Carin Högstedt (V), ordförande i FoU-beredningen.

För att ytterligare öka sin attraktivitet som arbetsgivare satsar Region Kronoberg på sjuksköterskornas kompetensutveckling genom att utbilda sjuksköterskor till forskningssjuksköterskor. Det är en långsiktig utbildningssatsning som kommer att pågå under flera år och ger individen nya möjligheter att medverka i forsknings- och utvecklingsarbete.

Att vi kan utbilda fler forskningssjuksköterskor stärker regionens struktur för forskning och utveckling, så att vi kan bli bättre rustade för att kunna genomföra forskningsprojekt. Vi kommer att utlysa en del av medlen till medarbetarna att söka för forsknings-och utvecklingsprojekt. Vi räknar också med att kunna skapa möjligheter för ytterligare medarbetare att genomföra doktorandstudier. Allt detta bidrar till att öka kvaliteten i vården vi erbjuder, säger Birgitta Grahn, verksamhetschef FoU Kronoberg.

FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen att anta den budget för forskningsmedlen som beredningen beslutade om vid sitt sammanträde på tisdagen.

Förslag till budget

Fördelning av särskilda forsknings- och utvecklingsmedel 2018–2020 (tkr).

  2018 2019 2020
Utveckling och innovation 2 200 1 500 1 500
Utveckling av egna medarbetare, medverkan i FoU 2 500 2 500 2 500
Insatser kopplat till avtal med Linnéuniversitetet 300 500 500
Övrigt   500 500
Summa 5 000 5 000 5 000

 

Information om regionens forskningsenhet och vilka forskningsprojekt som pågår just nu

Kontakt

Birgitta Grahn

FoU-chef, docent

Leg. sjukgymnast; forskar om rörelseorganens sjukdomar, livskvalitet, funktion, arbetsförmåga och försäkringsmedicin.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 81, 0709-84 49 72

Carin Högstedt

Ordförande i FoU-beredningen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-21 49 59

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...