Fler nyheter
Foto: Växjö kommun Foto: Växjö kommun

21 december 2018

Regional kultursatsning ger mer kultur till fler sommaren 2019

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019.

Jag är väldigt glad att vi tillsammans med kommunerna kan genomföra en fantastisk Scensommar 2019 för invånare i hela länet, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Genom samarbetet får Växjös Scensommar en större regional kostym, och det känns som ett steg helt i rätt riktning. Konceptets framgång bygger på att medvetet välja mindre orter och okonventionella platser för föreställningarna. På det viset blir kulturen tillgänglig för många fler, säger Eva Johansson, ordförande Växjö kommuns kultur- och fritidsnämnd. 

Kultur på okonventionella platser

Den 20 december blev det grönt ljus för Region Kronoberg och Växjö kommun att ingå i en överenskommelse om att samarbeta inom kulturområdet för att regionalisera Växjö kommuns koncept Scensommar. Målet är att fler invånare ska möta kultur på överraskande platser i sin vardag. Föreställningarna spelas dessutom under bar himmel och det är alltid fri entré.

Scensommar kommer att dyka upp på hembygdsgårdar, badplatser, bostadsområden och parker. Just samarbetet och engagemanget hos det lokala föreningslivet är en av Scensommars styrkor, säger Tomas Ekelius, förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun.

Finansiering

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700.000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40.000 kronor vardera.

Fakta Scensommar 2019

  • Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar då med fokus på barn och familj.
  • Växjö kommuns egenfinansierade Scensommarprogram pågår parallellt från midsommar till mitten av augusti, med ytterligare 50 föreställningar.
  • Totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Eva Johansson (C)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden, Växjö kommun

  • Telefon: 0709-91 20 87

Tomas Ekelius

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun

  • Telefon: 0733-36 06 22

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Sök Region Kronobergs kulturstipendier!

16 januari 2019

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...