Fler nyheter
Foto: Växjö kommun Foto: Växjö kommun

21 december 2018

Regional kultursatsning ger mer kultur till fler sommaren 2019

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019.

Jag är väldigt glad att vi tillsammans med kommunerna kan genomföra en fantastisk Scensommar 2019 för invånare i hela länet, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Genom samarbetet får Växjös Scensommar en större regional kostym, och det känns som ett steg helt i rätt riktning. Konceptets framgång bygger på att medvetet välja mindre orter och okonventionella platser för föreställningarna. På det viset blir kulturen tillgänglig för många fler, säger Eva Johansson, ordförande Växjö kommuns kultur- och fritidsnämnd. 

Kultur på okonventionella platser

Den 20 december blev det grönt ljus för Region Kronoberg och Växjö kommun att ingå i en överenskommelse om att samarbeta inom kulturområdet för att regionalisera Växjö kommuns koncept Scensommar. Målet är att fler invånare ska möta kultur på överraskande platser i sin vardag. Föreställningarna spelas dessutom under bar himmel och det är alltid fri entré.

Scensommar kommer att dyka upp på hembygdsgårdar, badplatser, bostadsområden och parker. Just samarbetet och engagemanget hos det lokala föreningslivet är en av Scensommars styrkor, säger Tomas Ekelius, förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun.

Finansiering

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700.000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40.000 kronor vardera.

Fakta Scensommar 2019

  • Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar då med fokus på barn och familj.
  • Växjö kommuns egenfinansierade Scensommarprogram pågår parallellt från midsommar till mitten av augusti, med ytterligare 50 föreställningar.
  • Totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Eva Johansson (C)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden, Växjö kommun

  • Telefon: 0709-91 20 87

Tomas Ekelius

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun

  • Telefon: 0733-36 06 22

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

Region Kronoberg har polisanmält misstänkt stöld av läkemedel

8 mars 2019

Region Kronoberg har uppdagat ökat uttag av narkotikaklassade läkemedel på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Regionen ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelserna.