Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

30 oktober 2019

Regional samverkan för företagen

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gasellföretag är ett företag med särskilt stor tillväxt. Ulrica Bennesved på Svenskt Näringsliv framhåller Kronobergs allsidighet som en bidragande orsak till det positiva resultatet.

Det är svårt att analysera enskilda årssiffror. Men, det jag tycker är intressant är att det finns regionala skillnader som håller över tid. Strukturer, traditioner och ambitioner skapar näringslivsklimat på regional nivå. De regionala skillnaderna var tydliga i OECDs senaste analys över Småland-Blekinge-geografin. Vi har olika möjligheter och utmaningar i våra regioner. De möter vi bäst genom att arbeta med dem regionalt.

Därför är jag så tacksam för det goda samarbete vi har i Kronoberg kring näringslivsfrågor. Business Region Kronoberg samlar kommunernas näringslivschefer och näringslivsfunktionen i Region Kronoberg. Tillsammans kan vi skapa större attraktivitet för Kronoberg som företagslän. Vi kan underlätta etablering men också stötta vid större varsel. Genom att komplettera snarare än konkurrera med varann når vi längre och skapar större nytta för våra kommuner och vårt näringsliv.

Förra veckan var vi i Business Region Kronoberg på studiebesök hos motsvarigheten i Skaraborg. En på flera sätt liknande region men också olik. Bland annat imponerades vi av deras utvecklade kartläggning av sina resurser. Inte bara mark och lokaler utan också vatten, el och naturkapital. Något att fundera vidare på. Kommungränser är oftast inte relevanta för företag, inte heller regiongränser. Samtidigt finns det regionala särdrag. Så vi har mycket att vinna på att se dessa strukturer och samverka över gränser.

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...

Informationsträff om projektmedel från Europeiska socialfonden

8 januari 2020

Vill du höra mer om hur du kan söka medel från Socialfonden? Den 22 januari kommer Svenska ESF-rådet till Växjö och berättar om deras nuvarande utlysning samt ger tips om saker du bör tänka på när du...

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...