Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

30 oktober 2019

Regional samverkan för företagen

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gasellföretag är ett företag med särskilt stor tillväxt. Ulrica Bennesved på Svenskt Näringsliv framhåller Kronobergs allsidighet som en bidragande orsak till det positiva resultatet.

Det är svårt att analysera enskilda årssiffror. Men, det jag tycker är intressant är att det finns regionala skillnader som håller över tid. Strukturer, traditioner och ambitioner skapar näringslivsklimat på regional nivå. De regionala skillnaderna var tydliga i OECDs senaste analys över Småland-Blekinge-geografin. Vi har olika möjligheter och utmaningar i våra regioner. De möter vi bäst genom att arbeta med dem regionalt.

Därför är jag så tacksam för det goda samarbete vi har i Kronoberg kring näringslivsfrågor. Business Region Kronoberg samlar kommunernas näringslivschefer och näringslivsfunktionen i Region Kronoberg. Tillsammans kan vi skapa större attraktivitet för Kronoberg som företagslän. Vi kan underlätta etablering men också stötta vid större varsel. Genom att komplettera snarare än konkurrera med varann når vi längre och skapar större nytta för våra kommuner och vårt näringsliv.

Förra veckan var vi i Business Region Kronoberg på studiebesök hos motsvarigheten i Skaraborg. En på flera sätt liknande region men också olik. Bland annat imponerades vi av deras utvecklade kartläggning av sina resurser. Inte bara mark och lokaler utan också vatten, el och naturkapital. Något att fundera vidare på. Kommungränser är oftast inte relevanta för företag, inte heller regiongränser. Samtidigt finns det regionala särdrag. Så vi har mycket att vinna på att se dessa strukturer och samverka över gränser.

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Coronavirusets effekter för näringslivet i Kronoberg

31 mars 2020

Många företag har det tufft just nu, och det kan vara svårt att få en överblick av allt som händer under coronakrisen. Därför hjälper Business Region Kronoberg företagare med en daglig lägesuppdaterin...

Världens största glaskonferens ställs in

12 mars 2020

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

10 mars 2020

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...