Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

30 oktober 2019

Regional samverkan för företagen

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gasellföretag är ett företag med särskilt stor tillväxt. Ulrica Bennesved på Svenskt Näringsliv framhåller Kronobergs allsidighet som en bidragande orsak till det positiva resultatet.

Det är svårt att analysera enskilda årssiffror. Men, det jag tycker är intressant är att det finns regionala skillnader som håller över tid. Strukturer, traditioner och ambitioner skapar näringslivsklimat på regional nivå. De regionala skillnaderna var tydliga i OECDs senaste analys över Småland-Blekinge-geografin. Vi har olika möjligheter och utmaningar i våra regioner. De möter vi bäst genom att arbeta med dem regionalt.

Därför är jag så tacksam för det goda samarbete vi har i Kronoberg kring näringslivsfrågor. Business Region Kronoberg samlar kommunernas näringslivschefer och näringslivsfunktionen i Region Kronoberg. Tillsammans kan vi skapa större attraktivitet för Kronoberg som företagslän. Vi kan underlätta etablering men också stötta vid större varsel. Genom att komplettera snarare än konkurrera med varann når vi längre och skapar större nytta för våra kommuner och vårt näringsliv.

Förra veckan var vi i Business Region Kronoberg på studiebesök hos motsvarigheten i Skaraborg. En på flera sätt liknande region men också olik. Bland annat imponerades vi av deras utvecklade kartläggning av sina resurser. Inte bara mark och lokaler utan också vatten, el och naturkapital. Något att fundera vidare på. Kommungränser är oftast inte relevanta för företag, inte heller regiongränser. Samtidigt finns det regionala särdrag. Så vi har mycket att vinna på att se dessa strukturer och samverka över gränser.

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Årets nätspridare hyllas på digital kompetensdag för skolan

29 oktober 2019

AV-Media/Region Kronoberg utser varje höst ”Årets nätspridare”. Utmärkelsen är ett sätt att hylla personal inom skolan som har utvecklat lärandet i skolan, förskolan eller på fritids med hjälp av IT....

Ny kulturgeografisk analys till nytta för Kronobergarna

25 oktober 2019

Region Kronobergs projekt Samplanering Kronoberg har tagit fram en kulturgeografisk analys. Analysen bidrar till en gemensam nulägesbild och ska fungera som underlag för strategisk samhällsplanering i...