Fler nyheter

10 mars 2020

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Tillväxtverket ger regionen 4,7 miljoner till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Målet är utvecklingskraft och stärkt konkurrenskraft i alla delar av landet där regionerna, enligt Tillväxtverket, behöver ta ledartröjan.

Vi är en av de regioner som får det högre beloppet för att vi redan idag jobbar med hållbarhetssäkring och kan förstärka det som redan görs, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Regionen satsar på fyra områden:

  • Styrning och ledning
  • Hållbar besöksnäring, ex. transporter och konsumtion
  • Hållbarhetsintegrering av ex. företagsstöd, projektmedel
  • Omställningsarbete genom samverkan med civilsamhället

Mathantverk och jämställdhet

Vi har extra fokus på mathantverk i Kronoberg och kopplar ihop vår lokala livsmedelsproduktion med besöksnäringen. Målet är att erbjuda mer lokalproducerad mat på restauranger i länet och stärka de gröna näringarna vilket i sin tur ska ge ekonomisk, social och miljömässig nytta, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg.

Det behövs ett hållbart helhetstänk för att öka jämställdheten.

Nationellt ser vi till exempel att kvinnor med utländsk bakgrund bara leder 6 procent av alla företag, medan män med utländsk bakgrund svarar för 13 procent. Strukturerna för företagande inom besöksnäringen är fortfarande ojämställda och för att vi ska kunna nå ett hållbart näringsliv behöver alla vara med, säger Elsa Anderman.

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.