Fler nyheter

17 oktober 2018

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om automatisering i industrin.

Riksväg 23 och 27

Trafikverket har öppnat upp för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet. Regionala utvecklingsnämnden ber därför Trafikverket att samfinansiera riksväg 23 Huseby-Marklanda under 2018-2022. Om Trafikverket väljer att samfinansiera kan regionen använda 93 miljoner kronor till åtgärder på riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Regionen får besked från Trafikverket innan årsskiftet.

Vi hoppas på ett positivt besked så att vi kan tidigarelägga satsningarna på riksväg 27 som är väldigt efterfrågade av näringslivet, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Satsning på validering, etablering och vuxenutbildning

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag att göra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. 2019 vill regionala utvecklingsnämnden: investera för att höja kompetensen genom hela arbetslivet, fokusera på välgrundade studie- och yrkesval och satsa på etablering och validering. Handlingsplanen ska förverkligas tillsammans med Kompetensforum Kronoberg, en samhandlingsmotor för kompetensförsörjning med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.

Projekt om automatisering i industrin

Linnéuniversitetet beviljas 4,6 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel till projektet ”Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin” (Smart-IAT). Projektet ska skapa en demonstrationsmiljö i det nyligen invigda EPIC. Målet är att möjliggöra kunskapsöverföring och experiment för att höja innovationsnivå och konkurrenskraft hos tillverkande små och medelstora företag i Kronoberg. Medfinansiering har även sökts från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Det här är efterlängtat! Vi har länge önskat oss en innovationsmiljö för industrin. Nya innovationer kräver att man är utanför driften och träffar andra företagare, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Sök Region Kronobergs kulturstipendier!

16 januari 2019

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...