Fler nyheter

17 oktober 2018

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om automatisering i industrin.

Riksväg 23 och 27

Trafikverket har öppnat upp för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet. Regionala utvecklingsnämnden ber därför Trafikverket att samfinansiera riksväg 23 Huseby-Marklanda under 2018-2022. Om Trafikverket väljer att samfinansiera kan regionen använda 93 miljoner kronor till åtgärder på riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Regionen får besked från Trafikverket innan årsskiftet.

Vi hoppas på ett positivt besked så att vi kan tidigarelägga satsningarna på riksväg 27 som är väldigt efterfrågade av näringslivet, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Satsning på validering, etablering och vuxenutbildning

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag att göra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. 2019 vill regionala utvecklingsnämnden: investera för att höja kompetensen genom hela arbetslivet, fokusera på välgrundade studie- och yrkesval och satsa på etablering och validering. Handlingsplanen ska förverkligas tillsammans med Kompetensforum Kronoberg, en samhandlingsmotor för kompetensförsörjning med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.

Projekt om automatisering i industrin

Linnéuniversitetet beviljas 4,6 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel till projektet ”Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin” (Smart-IAT). Projektet ska skapa en demonstrationsmiljö i det nyligen invigda EPIC. Målet är att möjliggöra kunskapsöverföring och experiment för att höja innovationsnivå och konkurrenskraft hos tillverkande små och medelstora företag i Kronoberg. Medfinansiering har även sökts från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Det här är efterlängtat! Vi har länge önskat oss en innovationsmiljö för industrin. Nya innovationer kräver att man är utanför driften och träffar andra företagare, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

Region Kronoberg har polisanmält misstänkt stöld av läkemedel

8 mars 2019

Region Kronoberg har uppdagat ökat uttag av narkotikaklassade läkemedel på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Regionen ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelserna.