Fler nyheter

17 oktober 2018

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om automatisering i industrin.

Riksväg 23 och 27

Trafikverket har öppnat upp för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet. Regionala utvecklingsnämnden ber därför Trafikverket att samfinansiera riksväg 23 Huseby-Marklanda under 2018-2022. Om Trafikverket väljer att samfinansiera kan regionen använda 93 miljoner kronor till åtgärder på riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Regionen får besked från Trafikverket innan årsskiftet.

Vi hoppas på ett positivt besked så att vi kan tidigarelägga satsningarna på riksväg 27 som är väldigt efterfrågade av näringslivet, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Satsning på validering, etablering och vuxenutbildning

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag att göra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. 2019 vill regionala utvecklingsnämnden: investera för att höja kompetensen genom hela arbetslivet, fokusera på välgrundade studie- och yrkesval och satsa på etablering och validering. Handlingsplanen ska förverkligas tillsammans med Kompetensforum Kronoberg, en samhandlingsmotor för kompetensförsörjning med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.

Projekt om automatisering i industrin

Linnéuniversitetet beviljas 4,6 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel till projektet ”Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin” (Smart-IAT). Projektet ska skapa en demonstrationsmiljö i det nyligen invigda EPIC. Målet är att möjliggöra kunskapsöverföring och experiment för att höja innovationsnivå och konkurrenskraft hos tillverkande små och medelstora företag i Kronoberg. Medfinansiering har även sökts från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Det här är efterlängtat! Vi har länge önskat oss en innovationsmiljö för industrin. Nya innovationer kräver att man är utanför driften och träffar andra företagare, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

Medborgarscen – allas vår scen

13 november 2018

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få större plats på teatern. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbud...