Fler nyheter

4 oktober 2017

Regionen satsar 4,8 miljoner på tillväxtprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i dag att ge regionala 1:1-anslag till Växarena 2.0 – ett regionalt projekt för tillväxt i små och medelstora företag.

Projektet Växarena 2.0 vill satsa på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att öka deras tillväxt och konkurrenskraft. Målet är att öka omsättning och antal anställda med 50 % hos de medverkande 120 företagen fem år efter insatsen. Insatserna är bland annat tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar. Projektägaren Almi Företagspartner Kronoberg AB söker även medel från Europeiska Regionalfonden.

Regionala utvecklingsnämnden ger projektet 4 765 507 kronor perioden jan 2018-mars 2021. Projektet får stöd eftersom det ligger i linje med Region Kronobergs mål om ”Balanserad tillväxt och ökad produktivitet”.

Eftersom projektet når en stor mängd företag hoppas vi att effekten blir märkbar. Företagen ska få stöd att öka sitt kunskapsinnehåll, sin produktivitet och sin förmåga att nå nya marknader, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

24 oktober 2017

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projek...

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Regionsamverkan Sydsverige möts i Växjö

19 oktober 2017

Idag torsdag träffas representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige för första gången i Växjö. Vid mötet deltar ansvariga politiker och tjänstemän från södra Sverige. På agendan finns flera viktiga...

Försenad remiss anmäls

17 oktober 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte omedelbart remitterades till ett av länets sjukhus.