Fler nyheter

4 oktober 2017

Regionen satsar 4,8 miljoner på tillväxtprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i dag att ge regionala 1:1-anslag till Växarena 2.0 – ett regionalt projekt för tillväxt i små och medelstora företag.

Projektet Växarena 2.0 vill satsa på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att öka deras tillväxt och konkurrenskraft. Målet är att öka omsättning och antal anställda med 50 % hos de medverkande 120 företagen fem år efter insatsen. Insatserna är bland annat tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar. Projektägaren Almi Företagspartner Kronoberg AB söker även medel från Europeiska Regionalfonden.

Regionala utvecklingsnämnden ger projektet 4 765 507 kronor perioden jan 2018-mars 2021. Projektet får stöd eftersom det ligger i linje med Region Kronobergs mål om ”Balanserad tillväxt och ökad produktivitet”.

Eftersom projektet når en stor mängd företag hoppas vi att effekten blir märkbar. Företagen ska få stöd att öka sitt kunskapsinnehåll, sin produktivitet och sin förmåga att nå nya marknader, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Beslut om 662 miljoner kronor i investeringsplanen

23 januari 2018

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att godkänna 2018-års investeringsplan på 662 miljoner kronor. I planen finns fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighets...

Nu öppnar en ny gemensam sjukhusreception för Centrallasarettet i Växjö

22 januari 2018

För att få en funktionell reception för våra patienter har vi samlat alla mottagningskassor på ett ställe, i centrallasarettets entré. Som ett komplement finns det serviceterminaler där patienterna sj...

Bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2017

22 januari 2018

Under 2017 har flera insatser påbörjats för att stabilisera Region Kronobergs ekonomi. Ett viktigt arbete som trappades upp under hösten var arbetet med att vara oberoende av hyrpersonal under 2019. A...

40 forskare träffar 1 000 elever på 23 skolor i Kronobergs län

22 januari 2018

I september 2015 fick tusentals elever ett minne för livet när 90 astronauter besökte skolor runt om i länet. Det kallades för en outreach. Sedan dess har Mot nya höjder fortsatt att inspirera lärare...