Fler nyheter

30 september 2019

Regionfullmäktige beslutade om extra åtgärder för långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

Den 25 september beslutade regionfullmäktige om en plan för extra åtgärder 2019 och en åtgärdsplan 2020, för en hållbar ekonomisk utveckling i Region Kronoberg. Bakgrunden är Region Kronobergs ekonomiska underskott, som behöver hanteras både kort- och långsiktigt.

I maj beslutade regionfullmäktige att ge regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) uppdraget att i september återkomma med en åtgärdsplan för att hantera det förväntade ekonomiska underskottet. Anledningen var att man såg att de fastställda målen för Region Kronobergs resultat inte skulle gå att nå, och att det krävdes fler åtgärder än de som beslutats tidigare.

Regiondirektör Martin Myrskog fick i sin tur uppdraget att ta fram konkreta förslag på åtgärder som kan minska underskottet på kort sikt. Samtidigt arbetar Region Kronoberg med att utreda och utveckla lösningar som ger långsiktiga effekter på det ekonomiska resultatet.

Det som nu beslutats av regionfullmäktige är extra åtgärder för det kommande året, och flera av dem är vi redan igång och arbetar med. Men det kommer att krävas fler åtgärder och utvecklingsarbete framöver för att lyckas klara regionfullmäktiges ekonomiska mål och få en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, säger regiondirektör Martin Myrskog.
Våra kostnader får helt enkelt inte fortsätta öka. Kompassriktningen är tydlig: Region Kronoberg ska prioritera åtgärder som antingen frigör tid eller sänker kostnader.

Beslutet om extra åtgärder förväntas ge cirka 20 miljoner kronor i förbättrat resultat 2019. Om man också räknar in statsbidrag på 60 miljoner kronor, är en preliminär bedömning att det ekonomiska resultatet för Region Kronoberg blir +30 miljoner kronor i år. Regionfullmäktiges budgetmål på + 84 miljoner kronor förväntas alltså inte uppnås.

Ansvaret för att åtgärderna genomförs har regionfullmäktige gett till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden. Regionstyrelsen ska vid varje sammanträde följa upp att nämnderna genomför uppdraget enligt regionfullmäktiges beslut.

Detta är de åtgärder som beslutats av regionfullmäktige:

Plan för extra åtgärder under 2019
– för att bromsa kostnadsutvecklingen:

Anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster
Beräknas frigöra ca 1 miljon kronor
Gäller hela Region Kronoberg

Inköpsstopp för förbrukningsinventarier och material (gäller ej medicinskt material, eller till patientändamål)
Beräknas frigöra ca 2 miljoner kronor
Gäller hela Region Kronoberg

Särskild prövning av konsultkostnader
Beräknas frigöra ca 1 miljon kronor
Gäller hela Region Kronoberg

Genomförande av plan för utfasning av hyrpersonal
Beräknas frigöra ca 5 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Minska antalet provtagning och undersökningar som inte är medicinskt nödvändiga
Beräknas frigöra ca 4 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Effektivare LRV-process i Kronoberg (lagen om rättspsykiatrisk vård)
Beräknas frigöra ca 4,6 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Minskad kostnad för vårdgaranti (bl a genom förbättrad operationsprocess)
Beräknas frigöra ca 2,7 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Summa: ca 20 miljoner kronor

Extra åtgärder under 2020

Anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster
Beräknas frigöra ca 5 miljoner kronor
Gäller hela Region Kronoberg

Inköpsbegränsning för förbrukningsinventarier och material (gäller ej medicinskt material, eller för patientändamål)
Beräknas frigöra 8 miljoner kronor
Gäller hela Region Kronoberg

Särskild prövning av konsultkostnader
Beräknas frigöra ca 2 miljon kronor
Gäller hela Region Kronoberg

Genomförande av plan för utfasning av hyrpersonal
Beräknas frigöra ca 20 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Minska antalet provtagning och undersökningar som inte är medicinskt nödvändiga
Beräknas frigöra ca 10 miljoner kronor
Gäller hälso-och sjukvården

Effektivare LRV-process i Kronoberg (lagen om rättspsykiatrisk vård)
Beräknas frigöra ca 11 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Minskad kostnad för vårdgaranti (bl a genom förbättrad operationsprocess)
Beräknas frigöra ca 10 miljoner kronor
Gäller hälso- och sjukvården

Summa: ca 66 miljoner kronor