Fler nyheter

20 januari 2020

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Några av de ärenden som tas upp:

  • Bokslutskommuniké 2019. En kortfattad och övergripande bild av årets ekonomiska resultat.
  • Skrivelse till regeringen om att även personal på akuten bör omfattas av det förstärkta straffrättsliga skyddet rörande blåljussabotage, samt om regelverket för kameraövervakning.
  • Hälso- och sjukvårdsnämndens besked avseende OB-ersättning. Förslaget till beslut är att invänta personalutskottets utvärdering av den förhöjda OB-ersättningen.
  • Återrapportering av parkeringssituationen vid lasarettet i Ljungby.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare


Tid:
21 januari kl 09:00 – 15:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Kronobergs högsta verkställande och beredande församling. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen. Styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Relaterade nyheter

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Roger O Nilsson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg

12 februari 2020

Roger O Nilsson kommer närmast från Region Gävleborg, där han haft rollen som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Han har bland annat varit ansvarig för utvecklingen av nära vård och för byggnati...

Provtagen person ej smittad av coronaviruset 2019-nCoV

7 februari 2020

Den person i Region Kronoberg som drabbats av luftvägssymtom efter en resa till Kina är inte smittad av coronaviruset. Det visar provsvaret från Folkhälsomyndigheten.

Provtagning av patient med luftvägsbesvär i Kronobergs län

6 februari 2020

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen. Personen är inte allvarligt sjuk...