Fler nyheter

20 januari 2020

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Några av de ärenden som tas upp:

  • Bokslutskommuniké 2019. En kortfattad och övergripande bild av årets ekonomiska resultat.
  • Skrivelse till regeringen om att även personal på akuten bör omfattas av det förstärkta straffrättsliga skyddet rörande blåljussabotage, samt om regelverket för kameraövervakning.
  • Hälso- och sjukvårdsnämndens besked avseende OB-ersättning. Förslaget till beslut är att invänta personalutskottets utvärdering av den förhöjda OB-ersättningen.
  • Återrapportering av parkeringssituationen vid lasarettet i Ljungby.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare


Tid:
21 januari kl 09:00 – 15:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Kronobergs högsta verkställande och beredande församling. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen. Styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Relaterade nyheter

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.